HOA NGỮ

Lời bài hát Mang Chủng / 芒种 – Âm Khuyết Thi Thính

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mang Chủng / 芒种 Ca sĩ: Âm Khuyết [...]

Lời bài hát 稻香 – Dao Xiang – Jay Chou

Thông tin bài hát Tên bài hát: 稻香 – Dao Xiang Ca sĩ: Jay Chou [...]

Lời bài hát Tiểu Mãn / 小满 – Âm Khuyết Thi Thính

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tiểu Mãn / 小满 Ca sĩ: Âm Khuyết [...]

Lời bài hát Xuất Sơn / 出山 – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Thông tin bài hát Tên bài hát: Xuất Sơn / 出山 Ca sĩ: Hoa Chúc, [...]

Lời bài hát Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼 – Đặng Tử Kỳ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼 [...]

Lời bài hát Học Mèo Kêu (学猫叫) – Tiểu Phan Phan, Tiểu Phong Phong

Thông tin bài hát Tên bài hát: Học Mèo Kêu (学猫叫) Ca sĩ: Tiểu Phan [...]

Lời bài hát Chúng Ta Không Giống Nhau / 我们不一样 – Đại Tráng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chúng Ta Không Giống Nhau / 我们不一样 Ca [...]

Lời bài hát Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你 – Lý Ngọc Cương

Thông tin bài hát Tên bài hát: Đúng Lúc Gặp Gỡ Người / 刚好遇见你 Ca [...]

Lời bài hát Hồng Chiêu Nguyện – Âm Khuyết Thi Thính

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hồng Chiêu Nguyện Ca sĩ: Âm Khuyết Thi [...]

Lời bài hát Họa Tình / 画情 – Diêu Bối Na

Thông tin bài hát Tên bài hát: Họa Tình / 画情 Ca sĩ: Diêu Bối [...]

Lời bài hát 答案 / Đáp Án – Dương Khôn, Quách Thái Khiết

Thông tin bài hát Tên bài hát: 答案 / Đáp Án Ca sĩ: Dương Khôn, [...]