TRỮ TÌNH

Lời bài hát Nụ Cười Chua Cay – Quang Sơn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nụ Cười Chua Cay Ca sĩ: Quang Sơn [...]

Lời bài hát Hành Trang Giã Từ – Lưu Ánh Loan, Tùng Anh

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hành Trang Giã Từ Ca sĩ: Lưu Ánh [...]

Lời bài hát Chờ Người – Uyên Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chờ Người Ca sĩ: Uyên Trang Sáng tác: [...]

Lời bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ – Nguyên Hà

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chỉ Còn Những Mùa Nhớ Ca sĩ: Nguyên [...]

Lời bài hát Nếu Được Làm Người Tình – Thiên Quang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nếu Được Làm Người Tình Ca sĩ: Thiên [...]

Lời bài hát Chuyện Người Đan Áo – Quang Lê

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chuyện Người Đan Áo Ca sĩ: Quang Lê [...]

Lời bài hát Bài Không Tên Cuối Cùng – Quang Sơn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Bài Không Tên Cuối Cùng Ca sĩ: Quang [...]

Lời bài hát Niệm Khúc Cuối (Tháng Năm Rực Rỡ OST) – Đức Phúc

Thông tin bài hát Tên bài hát: Niệm Khúc Cuối (Tháng Năm Rực Rỡ OST) [...]

Lời bài hát Đắng Cay – Lệ Quyên

Thông tin bài hát Tên bài hát: Đắng Cay Ca sĩ: Lệ Quyên Sáng tác: [...]

Lời bài hát Màu Mắt Nhung – Trần Thái Hòa

Thông tin bài hát Tên bài hát: Màu Mắt Nhung Ca sĩ: Trần Thái Hòa [...]

Lời bài hát Chiều Sân Ga – Lam Anh, Quang Lê

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chiều Sân Ga Ca sĩ: Lam Anh, Quang [...]