Lời bài hát 35’s – Tyler Hubbard | 35’s Lyrics

Rate this post

Bài hát 35’s của Tyler Hubbard ra mắt vào 24/06/2022. Bài hát được viết bởi Hubbard cùng với Jordan Schmidt và Michael Tyler, “35’s” là lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta, chúng ta cần dành thời gian để thoát khỏi guồng quay của cuộc sống, tận hưởng và đắm mình cùng những khoảnh khắc trong đời, cảm nhận hương vị cuộc sống. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát 35’s – Tyler Hubbard | 35’s Lyrics

1. MV 35’s

2. Lời bài hát 35’s

[Verse 1]
Why do I (Why do I)
Run around like
I’m racing the clock and I’m chasing the wind?
The kind of guy (The kind of guy)
That’s always grinding
And everything’s something that I gotta win

[Pre-Chorus]
So I drown out the noise for a minute
And blow through a whole tank of gas
And I’m known for pushing the limit
I’m guilty of going too fast

[Chorus]
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s
Make some time to kill, kick it back and chill
Do a little more livin’ than gettin’ by
Burn a couple lights, shoot a couple cans
Take a look at life, I’m just sayin’
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s

[Verse 2]
Thirty-five mile an hour
One out the window and one on the wheel
Turn it up a little louder
That hit from the kick drum’s all I wanna feel

[Pre-Chorus]
So I drown out the noise for a minute
And blow through a whole tank of gas
I’m known for pushing the limit
I’m guilty of going too fast

[Chorus]
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s
Make some time to kill, kick it back and chill
Do a little more livin’ than gettin’ by
Burn a couple lights, shoot a couple cans
Take a look at life, I’m just sayin’
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s

[Post-Chorus]
Like these 35’s, like these 35’s
Let it all sink in like these 35’s
Like these 35’s, like these 35’s
Let it all sink in

[Chorus]
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s
Make some time to kill, kick it back and chill
Do a little more livin’ than gettin’ by
Burn a couple lights, shoot a couple cans
Take a look at life, I’m just sayin’
Sometimes I gotta slow down
Catch a roll down some red-rock road
Let it all sink in like these 35’s

[Post-Chorus]
Like these 35’s, like these 35’s
Let it all sink in like these 35’s
Like these 35’s, like these 35’s
Sink in like these mother-truckin’ 35’s

3. 35’s – Lyrics

4. Hợp âm 35’s

[Verse 1]
Em
Why do I (Why do I)
C
Run around like
G Am Em
I’m racing the clock and I’m chasing the wind?
C
The kind of guy, that’s always grinding (The kind of guy)
G Am Em
And everything’s something that I gotta win

[Pre-Chorus]
C
So I drown out the noise for a minute
G Am
And blow through a whole tank of gas
Em C
And I’m known for pushing the limit
G
I’m guilty of going too fast

[Chorus]
Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s
Em C
Make some time to kill, kick it back and chill
G Am
Do a little more livin’ than gettin’ by
Em C
Burn a couple lights, shoot a couple cans
G
Take a look at life, I’m just sayin’
Am Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s

[Verse 2]
Em C
Thirty-five mile an hour
G Am
One out the window and one on the wheel
Em C
Turn it up a little louder
G Am
That hit from the kick drum’s all I wanna feel

[Pre-Chorus]
Em C
So I drown out the noise for a minute
G Am
And blow through a whole tank of gas
Em C
And I’m known for pushing the limit
G
I’m guilty of going too fast

[Chorus]
Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s
Em C
Make some time to kill, kick it back and chill
G Am
Do a little more livin’ than gettin’ by
Em C
Burn a couple lights, shoot a couple cans
G
Take a look at life, I’m just sayin’
Am Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s

[Post-Chorus]
Em C
Like these 35’s, like these 35’s
G Am
Let it all sink in like these 35’s
Em C
Like these 35’s, like these 35’s
G
Let it all sink in

[Chorus]
Am Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s
Em C
Make some time to kill, kick it back and chill
G Am
Do a little more livin’ than gettin’ by
Em C
Burn a couple lights, shoot a couple cans
G
Take a look at life, I’m just sayin’
Am Em
Sometimes I gotta slow down
C G
Catch a roll down some red-rock road
Am
Let it all sink in like these 35’s

[Post-Chorus]
Em C
Like these 35’s, like these 35’s
G Am
Let it all sink in like these 35’s
Em C
Like these 35’s, like these 35’s
G Am
Sink in like these mother-truckin’ 35’s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *