Lời bài hát A keeper – Drake | A keeper Lyrics

“Honestly, Nevermind” đánh dấu album phòng thu thứ bảy trong sự nghiệp của Drake với tổng cộng 14 bài hát. “A keeper” thuộc track thứ 4 của album như một lời khẳng định với người yêu cũ dù có chia tay thì anh vẫn là người giữ gìn những tình yêu đó, mặc dù lời bài hát liên tục lặp đi lặp lại câu hát: “Why would I keep you around?” (Tại sao anh phải giữ em bên cạnh?). Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát A keeper.

[Chorus]
Okay, okay
Okay, okay
I found a new muse
That’s bad news for you
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep?
I found a new muse
That’s bad news for you
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep?
[Verse 1]
Yeah, woah, yeah
And I wrote, licks I hit on my ones when I didn’t have no friends to ride
Sticks on my dawgs, and I can’t even lie to you
Got too much pride for you
Gotta stay safe in these streets
Streets don’t play favorites, though
I’m not afraid of it though
God is okay with me, so
Life of that shade that you throw
I’ve seen you take it low
Limbo right under that ho
Fuck out my face

[Chorus]
I found a new muse
That’s bad news for you
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep?
I found a new muse
That’s bad news for you
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep?
[Verse 2]
Once is a lot of things
Twice is a decision
Told me a lot of things
Forced into submission, got you Mercedеs Benz
But that don’t make you driven
What can I do for you, how can I makе a difference?
Friendship and loyalty, that’s not what it’s giving
Giving that, “Why would I keep you around?”

[Chorus]
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep you around?
Why would I keep?
Okay, okay
Okay, okay

4. Hợp âm A keeper

[Intro]
FM7 Dm7 Em7 Am7
…………………

[Chorus]
FM7 Dm7
..I found a new muse
Em7
That’s bad news for you

Why would I keep you around?
Am7
Why would I keep you around?
Source website https://mychords.net
Why would I keep you around?
FM7
Why would I keep?
Dm7
I found a?new?muse
Em7
That’s?bad news for?you

Why would I?keep you around?
Am7
Why would I keep you around?

Why would I keep you around?
FM7
Why would I keep?

[Verse 1]

Yeah, woah, yeah
Dm7 Em7
And I wrote, licks I hit on my ones when I didn’t have no friends to ride
Am7
Sticks on my dawgs, and I can’t even lie to you

Got too much pride for you
FM7
Gotta stay safe in these streets
Dm7
Streets don’t play favorites, though

I’m not afraid of it though
Em7
God is okay with me, so

Life of that shade that you throw
Am7
I’ve seen you take it low

Limbo right under that ho
FM7
**** out my face

[Chorus]
Dm7
I found a new muse
Em7
That’s bad news for you

Why would I keep you around?
Am7
Why would I keep you around?

Why would I keep you around?
FM7
Why would I keep?
Dm7
I found a new muse
Em7
That’s bad news for you

Why would I keep you around?
Am7
Why would I keep you around?

Why would I keep you around?
FM7
Why would I keep?

[Verse 2]

Once is a lot of things
Dm7
Twice is a decision

Told me a lot of things
Em7
Forced into submission, got you Merced?s Benz
Am7
But that don’t make you driven
FM7
What can I Do for you, how can I mak? a difference?
Dm7
Friendship and loyalty, that’s not what it’s giving
Em7
Giving that, “Why would I keep you around?”

[Chorus]

Why would I keep you around?
Am7
Why would I keep you around?

Why would I keep you around?
FM7 Dm7
Why would I keep?…..
Em7
Okay, okay
Am7
Okay, okay

[Outro]
FM7 Dm7 Em7 Am7
…………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *