Lời bài hát A nightingale sang in berkeley square – Michael Bublé | A nightingale sang in berkeley square Lyrics

Rate this post

Bài hát A nightingale sang in berkeley square của Michael Bublé ra mắt vào 25/03/2022. “A Nightingale Sang in Berkeley Square” là một bài hát lãng mạn nổi tiếng của Anh được viết vào năm 1939 và xuất bản năm 1940, với phần lời của Eric Maschwitz và phần nhạc của Manning Sherwin. Là câu chuyện tình lãng mạn yêu em từ cái nhìn và nụ cười đầu tiên trong đêm tại quảng trường Berkeley. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát A nightingale sang in berkeley square – Michael Bublé | A nightingale sang in berkeley square Lyrics

1. MV A nightingale sang in berkeley square

2. Lời bài hát A nightingale sang in berkeley square

That certain night
The night we met
There was magic abroad in the air
There were angels dining at the Ritz
And a nightingale sang in Berkeley Square

I may be right, I may be wrong
But I’m perfectly willing to swear
That when you turned and smiled at me
A nightingale sang in Berkeley Square

The moon that lingered over London town
Poor puzzled moon, wore such a frown
How could he know we two were so in love?
The whole darn world seemed upside down

The streets of town were paved with stars
It was such a romantic affair
And when you turned and smiled at me
A nightingale sang in Berkeley Square

How strange it was
How sweet and strange
There was never a dream to compare
What that hazy, crazy night we met
When a nightingale sang in Berkeley Square

Ah, this heart of mine beat loud and fast
Like a merry-go-round in a fair
And we were dancing cheek to cheek
When a nightingale sang in Berkeley Square

When dawn came stealing up all gold and blue
To interrupt our rendezvous
I still remember when you smiled and said
“Was that a dream or was it true?”

Our homeward steps were just as light
As the dancing feet of Astaire
And like an echo far away
A nightingale sang in Berkeley
That night in Berkeley
That night in Berkeley Square

3. A nightingale sang in berkeley square – Lyrics

4. Hợp âm A nightingale sang in berkeley square

[Intro]
Cmaj7 Am7 Gm7 C7 Fmaj7 E7 Am7 Bb7
Cmaj7 C7 Fmaj7 Bb7
Cmaj7 Am7 Dm7 G7

[Verse 1]
Cmaj7 Am7
That certain night
Gm7 C7
The night we met
Fmaj7 E7 Am7 F7
There was magic abroad in the air
Cmaj7 Am7 F Bb7
There were angels dining at the Ritz
Cmaj7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7 Gm G
And a nightingale sang in Berkeley Square

[Verse 2]
Cmaj7 Am7 Gm7 C7
I may be right, I may be wrongF
Fmaj7 E7 Am7 F7
But I’m perfectly willing to swear
Cmaj7 Am7 F Bb7
That when you turned and smiled at me
Cmaj7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7
A nightingale sang in Berkeley Square

[Bridge 1]
Emaj7 C#7 F#m7 B7 G#m7
The moon that lingered over London town
F#7 F#m7 B7
Poor puzzled moon, wore such a frown
Emaj7 C#7 F#m B7
How could he know we two were so in love?
E7 C#m7 Dmaj7 F7
The whole darn world seemed upside down

[Verse 3]
Cmaj7 Am7 Gm7 C7
The streets of town were paved with stars
Fmaj7 E7 Am7 F7
It was such a romantic affair
Cmaj7 Am7 F Bb7
And when you turned and smiled at me
Cmaj7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7 G#
A nightingale sang in Berkeley Square

[Verse 4]
C#maj7 F#maj7
How strange it was
G#m7 C#7
How sweet and strange
F#maj7 F7 Bbm7 F#m7
There was never a dream to compare
C#maj7 F#maj7 F7
What that hazy, crazy night we met
Bbm7 Ebm7 G#7
When a nightingale sang in Berkeley Square

[Verse 5]
C#maj7 F#maj7 G#m7 C#7
Ah, this heart of mine beat loud and fast
F#maj7 F7 Bbm7 F#m
Like a merry-go-round in a fair
C#maj7 F#maj7 F7
And we were dancing cheek to cheek
Bbm7 Ebm7 C#7
When a nightingale sang in Berkeley Square

[Bridge 2]
Fmaj7 D7 Gm7 C7 Fmaj7
When dawn came stealing up all gold and blue
D7 Gm7 C7
To interrupt our rendezvous
Fmaj7 D7 Gm7 C7
I still remember when you smiled and said
Fmaj7 Eb7 G#7
“Was that a dream or was it true?”

[Outro]
C#maj7 F#maj7 G#m7 C#7
Our homeward steps were just as light
F#maj7 F7 Bbm F#m
As the dancing feet of Astaire
Bb7
And like an echo far away
Fm7 Bbm7 Ebm7 G#7
A nightingale sang in Berkeley
C#maj7 F#maj7 F7
That night in Berkeley
Ebm7 Amaj7 G#7 C#maj7 F#7 B7
That night in Berke-ley Square
C#m7 C#7 C#maj7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *