Lời bài hát As long as you love me – Backstreet Boys | As long as you love me Lyrics

Rate this post

“As Long As You Love Me” là một bài hát của ban nhạc nam nước Mỹ Backstreet Boys nằm trong album phòng thu đầu tay mang tên chính họ ở Hoa Kỳ và Backstreet’s Back (1997) trên toàn cầu. Sau khi phát hành, “As Long As You Love Me” đa phần nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao quá trình sản xuất của nó. Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát As Long As You Love Me.

Bạn đang đọc: Lời bài hát As long as you love me – Backstreet Boys | As long as you love me Lyrics

As long as you love me

Although loneliness has always been a friend of mine
I’m leavin’ my life in your hands
People say I’m crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can’t get you out of my head
Don’t care what is written in your history
As long as you’re here with me

I don’t care who you are
Where you’re from
What you did
As long as you love me
Who you are
Where you’re from
Don’t care what you did
As long as you love me

Every little thing that you have said and done
Feels like it’s deep within me
Doesn’t really matter if you’re on the run
It seems like we’re meant to be

I don’t care who you are (who you are)
Where you’re from (where you’re from)
What you did
As long as you love me (I don’t know)
Who you are (who you are)
Where you’re from (where you’re from)
Don’t care what you did
As long as you love me (yeah)

I’ve tried to hide it so that no one knows
But I guess it shows
When you look into my eyes
What you did and where you’re comin from
I don’t care, as long as you love me, baby

I don’t care who you are (who you are)
Where you’re from (where you’re from)
What you did
As long as you love me (as long as you love me)
Who you are (who you are)
Where you’re from (where you’re from)
Don’t care what you did (yeah)
As long as you love me (as long as you love me)
Who you are (who you are)
Where you’re from
What you did
As long as you love me
Who you are (who you are)
Where you’re from (where you’re from)
As long as you love me
Who you are
As long as you love me
What you did (I don’t care)
As long as you love me

1. Although [Am] loneliness has always been a [F] friend of [Dm] mine
I’m [G] leavin’ my life in your [C] hands
[Am] People say I’m crazy and that [F] I am [Dm] blind
[G] Risking it all in a [C] glance.
 
And [Am] how you got me blind is still a [F] myste-[Dm] ry
I [G] can’t get you out of my [C] head
[Am] Don’t care what is written in your [F] histo-[Dm] ry
As [G] long as you’re here with [C] me
 
Chorus
I don’t care [F] who you are, [C] Where you’re from
[Am] What you did as [G] long as you [C] love me
[F] Who you are, [C] Where you’re from
Don’t care [Am] what you did as [G] long as you [C] love me
 
2. [Am] Every little thing that you have [F] said and [Dm] done
[G] Feels like it’s deep within [C] me
[Am] Doesn’t really matter if you’re [F] on the [Dm] run
It [G] seems like we’re meant to [C] be
 
Bridge:
I’ve [Am] tried to hide it so that [C] no one knows
But I guess [F] it shows when you look into [G] my [Am] eyes
What you did and where you’re comin [C] from
I don’t care, as [F] long as you [G] love me, [C] baby.
 
Coda:
I don’t care [F] who you are, [C] Where you’re from
[Am] What you did as [G] long as you [C] love me
[F] Who you are (who you are)
[C] Where you’re from (where you’re from)
As [G] long as you [C] love me
[F] Who you are
As [G] long as you [C] love me
[F] What you did (I don’t care)
As [G] long as you [C] love me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *