Lời bài hát B.o.t.a. (baddest of them all) – Eliza Rose | B.o.t.a. (baddest of them all) Lyrics

Rate this post

Bài hát B.o.t.a. (baddest of them all) của Eliza Rose ra mắt vào 15/06/2022. Tiêu đề và điệp khúc trung tâm của bài hát được lấy cảm hứng từ Coffy, một bộ phim Blaxploitation năm 1973 có sự tham gia của Pam Grier trong vai một người phụ nữ cảnh giác. Rose nói: “Cô ấy là hình tượng cuối cùng của việc trao quyền cho phụ nữ đối với tôi, và ngay cả khi đó không phải là một dẫn chứng rõ ràng, tôi nghĩ rằng một phần sức mạnh đó đã thấm nhuần vào bài hát.” Cô rất vui vì bài hát đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng phụ nữ trẻ, người da đen và người đồng tính; theo cách nói của cô ấy, “mọi người sống chân thực, làm những gì họ muốn khiến họ hạnh phúc và đi ngược lại các chuẩn mực.” Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát B.o.t.a. (baddest of them all) – Eliza Rose | B.o.t.a. (baddest of them all) Lyrics

She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
Do you wanna dance, baby?
I know you see me looking at you on the daily
Ooh, I’m in a trance lately
I need something to wake me up, something to phase me
Do you wanna dance, baby?
I know you see me looking at you on the daily
Ooh, I’m in a trance lately
I need something to wake me up, something to phase me
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
She’s the baddest of them all
The baddest of them all
Do you wanna dance, baby?
I know you see me looking at you on the daily
Ooh, I’m in a trance lately
I need something to wake me up, something to phase me
Do you want a kiss maybe?
I know I seen you looking at me, you wanna date me
Ooh, I feel my knees go shaky
Everything you do, it just seems to amaze me
I need something to phase me
I need something to phase me
Are you the one, baby?
‘Cause you really amaze me
You wanna dance, baby?
I know you see me looking at you on the daily
Ooh, I’m in a trance lately
I need something to wake me up, something to phase me
Do you want a kiss maybe?
I know I seen you looking at me, you wanna date me
Ooh, I feel my knees go shaky
Everything you do, it just seems to amaze me

3. B.o.t.a. (baddest of them all) – Lyrics

4. Hợp âm B.o.t.a. (baddest of them all)

Hợp âm đang được cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *