Lời bài hát Ba Bà Đi Bán Lợn Con – Bé Mai Vy | Ba Bà Đi Bán Lợn Con Lyrics

Rate this post

1. MV Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Bạn đang đọc: Lời bài hát Ba Bà Đi Bán Lợn Con – Bé Mai Vy | Ba Bà Đi Bán Lợn Con Lyrics

2. Lời bài hát Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Ba bà đi bán lợn conBán đi chẳng được lon ton chạy vềBa bà đi bán lợn xềBán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theoLấy cây chọc lợn cho kêu rồi cườiBa thằng cu tí học lườiTrốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo
Ba bà đi bán lợn conBán đi chẳng được lon ton chạy vềBa bà đi bán lợn xềBán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theoLấy cây chọc lợn cho kêu rồi cườiBa thằng cu tí học lườiTrốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo
Ba bà đi bán lợn conBán đi chẳng được lon ton chạy vềBa bà đi bán lợn xềBán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theoLấy cây chọc lợn cho kêu rồi cườiBa thằng cu tí học lườiTrốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo
Ba thằng cu tí học lườiTrốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heoBa thằng cu tí học lườiTrốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo

3. Ba Bà Đi Bán Lợn Con – Cover

4. Hợp âm Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Ba [Am] bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng [C] được lon ton chạy về
Ba [Em] bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được chạy về lon [Am] ton

Ba [Am] thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc [C] lợn cho kêu rồi cười
Ba [Em] thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn [Am] heo

Lời bài hát Cái bống – Bé Mai Vy | Cái bống Lyrics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *