Lời bài hát Baby blue – Winona Oak | Baby blue Lyrics

Bài hát Baby blue do nữ ca sĩ người Thụy Điển Winona Oak trình bày là MV mới nhất của cô dành đến cho người hâm mộ. Chúng ta cùng thưởng thức nhé

1. MV Baby blue

2. Lời bài hát Baby blue

[Verse 1]

You smelled like palm trees and cigarettes
You were the tangerine sky after a wildfire
You were a lost thing inside my chest
Loosenin’ my screws and crossin’ all my wires

[Pre-Chorus]
How many ways did I say, “I love you”? Did I say, “I love you”?
But you just couldn’t give it back
How many days ’til the sky was falling? ‘Cause I kept on stalling
I knew I’d have to give you back

[Chorus]
You were a Hollywood daydream, my beautiful sad thing
Oh, so blue, baby blue, yeah
You were torn like your ripped jeans, a bird with a bad wing
Oh, so blue, baby blue, baby

[Verse 2]
You wеre the stranger I knеw the best
With those angel eyes, you were a wild liar
I was the savior you never asked for, but I tried
And I would until I died, oh
[Pre-Chorus]
How many ways did I say, “I love you”? Did I say, “I love you”?
But you just couldn’t give it back

[Chorus]
You were a Hollywood daydream, my beautiful sad thing
Oh, so blue, baby blue, yeah
You were torn like your ripped jeans, a bird with a bad wing
Oh, so blue, baby blue, baby

[Bridge]
You were cold like a winter sky
You’re so blue, baby blue, yeah
You were rare like the northern lights
I wonder, was it true, was it true? Yeah

[Chorus]
You were a Hollywood daydream, my beautiful sad thing
Oh, so blue, baby blue, yeah
You were torn like your ripped jeans, a bird with a bad wing
Oh, so blue, baby blue, baby

3. Baby blue – Lyrics

4. Hợp âm Baby blue

 Intro:

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC

 

Verse 1:
         Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G         Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You smelled like palm trees and cigarettes
       Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF           Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
You were the tangerine sky after a wildfire
      Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G           Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were a lost thing inside my chest
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF            Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Loosenin' my screws and crossin' all my wires

♫ Pre-Chorus:
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G               Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
 How many ways did I say, "I love you"?
        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
Did I say, "I love you"?
    Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
But you just couldn't give it back
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G                 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
 How many days 'til the sky was falling?
          Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
'Cause I kept on stalling
  Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
I knew I'd have to give you back

♫ Chorus:
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G          Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were a Hollywood daydream
       Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
My beautiful sad thing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, yeah
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G            Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were torn like your ripped jeans
        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsA augmentedA bird with a bad wing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, baby

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Verse 2:
        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G         Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You w re the stranger I kn w the best
      Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF           Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
With those angel eyes, you were a wild liar
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
I was the savior you never asked for, but I tried
    Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF         Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
And I would until I died, oh

♫ Pre-Chorus:
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G               Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
 How many ways did I say, "I love you"?
        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
Did I say, "I love you"?

But you just couldn't give it back

♫ Chorus:
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G          Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were a Hollywood daydream
       Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
My beautiful sad thing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, yeah
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G            Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were torn like your ripped jeans
        Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsA augmentedA bird with a bad wing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, baby

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorCBridge:
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G             Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
 You were cold like a winter sky
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF       Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
 You're so blue, baby blue, yeah
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G             Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
 You were rare like the northern lights
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF          Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
 I wonder, was it true, was it true? Yeah

♫ Chorus:
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G          Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were a Hollywood daydream
       Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
My beautiful sad thing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, yeah
 Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G            Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm
You were torn like your ripped jeans
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF
Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsA augmentedA bird with a bad wing
     Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC
Oh, so blue, baby blue, baby

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC

Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsG+G Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsDmDm Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsFF Lời bài hát Baby blue - Winona Oak | Baby blue LyricsC majorC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *