Lời bài hát Baby i’ll wait – Michael Bublé | Baby i’ll wait Lyrics

Rate this post

Bài hát Baby i’ll wait của Michael Bublé ra mắt vào 25/03/2022. Bài hát là khao khát được gặp người yêu, anh sẵn sàng làm mọi thứ có thể để được bên cạnh cô và dù cho có bao lâu đi nữa, chỉ cần được đến bên cô, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, dù một ngày hay là mãi mãi. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Baby i’ll wait – Michael Bublé | Baby i’ll wait Lyrics

1. MV Baby i’ll wait

2. Lời bài hát Baby i’ll wait

I swear that I would if I could but you know that I can’t
‘Cause this situation we’re facing is out of my hands
I would swim, I would drive, I would run, I would fly
Just to be by your side, but I’m stuck here tonight
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
Forever and a day (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
‘Cause we’re meant to be together
I don’t care how long it takes
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
You used to call me and I would be there in a flash
I would be out of the door before you even asked, yeah
Oh, and now, there’s a wall in between you and me
It’s as high as the sky and as deep as the sea
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
Forever and a day (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
‘Cause we’re meant to be together
I don’t care how long it takes
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
I’ve been dreaming ’bout the moment when I get you here alone
I’m getting tired tryna hold you through the phone
So baby, I’ll wait
You know that I’ll wait for you
Forever and a day
You know that I’ll wait for you
‘Cause we’re meant to be together
I don’t care how long it takes
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
Baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you
Baby, I’ll wait (I’ll wait)
You know that I’ll wait for you

3. Baby i’ll wait – Lyrics

4. Hợp âm Baby i’ll wait

[Intro]
G
Em D C G
Em D C G

[Verse 1]
Em D C G
I swear that I would if I could but you know that I can’t
Em D C G
‘Cause this situation we’re facing is out of my hands
Em D
I would swim, I would drive
C G
I would run, I would fly
D Em
Just to be by your side
C G
But I’m stuck here tonight

[Chorus]
G Em
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you
D Em
Forever and a day (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you
G Em
‘Cause we’re meant to be together
C G
I don’t care how long it takes
D Em
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you

[Verse 2]
Em D C G
You used to call me and I would be there in a flash
Em D C G
I would be out of the door before you even asked (Yeah)
Em D C G
Oh, but now, there’s a wall in between you and me
D Em C G
It’s as high as the sky and as deep as the sea

[Chorus]
G Em
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you
D Em
Forever and a day (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you
G Em
‘Cause we’re meant to be together
C G
I don’t care how long it takes
D Em
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
C G
You know that I’ll wait for you

[Bridge]
Am C D
I’ve been dreaming ’bout the moment when I get you here alone
Am D
I’m getting tired tryna hold you through the phone

[Chorus]
G# Fm
So baby, I’ll wait
C# G#
You know that I’ll wait for you
D# Fm
Forever and a day
C# G#
You know that I’ll wait for you
G# Fm
‘Cause we’re meant to together
C# G#
I don’t care how long it takes
D# Fm
So baby, I’ll wait (I’ll wait)
C# G#
You know that I’ll wait for you

[Outro]
D# Fm
Baby, I’ll wait (I’ll wait)
C# G#
You know that I’ll wait for you
D# Fm
Baby, I’ll wait (I’ll wait)
C# G#
You know that I’ll wait for you

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *