Lời bài hát Chỉ Cần Em Muốn – NP.2 x Hngle | Chỉ Cần Em Muốn Lyrics

Rate this post

1. MV Chỉ Cần Em Muốn

Bạn đang đọc: Lời bài hát Chỉ Cần Em Muốn – NP.2 x Hngle | Chỉ Cần Em Muốn Lyrics

2. Lời bài hát Chỉ Cần Em Muốn

Yêu nhau là duyên là nợ
Vậy cho anh nợ em hết kiếp này
Yêu nhau gian khó anh không màng
Chỉ cần em vui cười lên thôi
Cầm bàn tay
Anh sẽ dắt em đi muôn nơi
Chờ ngày gió căng buồm
Thuyền tình mình ra khơi
Anh là cây xanh
Che mát em mỗi khi nắng soi
Nguyện làm chiếc ô che em
Mỗi khi mưa rơi
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Dù hái trăng ở trên trời cao
Hay lấy luôn cả những vì sao
Soi sáng lối em đi
Ngọt ngào là lời anh hứa
Anh sẽ không để em buồn đâu
Anh hứa yêu em mãi về sau
Đến khi tóc xanh thay màu
Yêu nhau là duyên là nợ
Vậy cho anh nợ em hết kiếp này
Yêu nhau gian khó anh không màng
Chỉ cần em vui cười lên thôi
Cầm bàn tay
Anh sẽ dắt em đi khắp nơi
Chờ ngày gió căng buồm
Thuyền tình mình ra khơi
Anh là cây xanh
Che mát em mỗi khi nắng soi
Nguyện làm chiếc ô che em
Mỗi khi mưa rơi
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Chỉ cần là điều em muốn
Dù hái trăng ở trên trời cao
Hay lấy luôn cả những vì sao
Soi sáng lối em đi
Ngọt ngào là lời anh hứa
Anh sẽ không để em buồn đâu
Anh hứa yêu em mãi về sau
Đến khi tóc xanh thay màu
Chỉ cần em muốn
Hái trăng ở trên trời cao
Lấy luôn cả những vì sao
Soi sáng lối em đi
Ngọt ngào lời anh hứa
Sẽ không để em buồn đâu
Hứa yêu em mãi về sau
Đến khi tóc xanh thay màu

3. Chỉ Cần Em Muốn – Cover

4. Hợp âm Chỉ Cần Em Muốn

[Em] Yêu nhau là duyên là [D] nợ
Vậy cho [C] anh nợ em hết kiếp [Bm] này
Yêu [C] nhau gian khó anh không [D] màng
Chỉ cần em [C] vui cười lên [Bm] thôi.

Cầm bàn [Em] tay anh sẽ dắt em đi muôn [D] nơi
Chờ ngày [C] gió căng bườm thuyền tình mình ra [Bm] khơi
Anh là cây [Em] xanh che mát em mỗi khi nắng [D] soi
Nguyện làm chiếc [C] ô che em mỗi khi mua [Bm] rơi.

Chỉ cần là điều em [Em] muốn [D]
Chỉ cần là điều em [C] muốn [Bm]
Chỉ cần là điều em [Em] muốn [D]
Chỉ cần là điều em [C] muốn [Bm]

Chỉ cần là điều em [Em] muốn dù hái trăng ở trên trời [D] cao
Hay lấy luôn cả những vì [C] sao soi sáng lối em [Bm] đi
Ngọt ngào là lời anh [Em] hứa anh sẽ không để em buồn [D] đâu
Anh hứa yêu em mãi về [C] sau đến khi tóc xanh thay xanh thay [Bm] màu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *