Lời bài hát Classy – Class:y | Classy Lyrics

Bài hát Classy của Class:y ra mắt vào tháng 06/2022. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

[Intro: Boeun]Yeah, I’m so classy[Verse 1: Hyeju, Seonyou]Love or hate, 어쩔 수 없는 걸
관심을 사는 일인 걸
원하는 목표는 number one
비웃어도, I don’t give a what
상관 안 해, who am I?
보여줄게 난리 난리나
허세와 척뿐인 gimmick
내 앞에선 치워놔 미리[Pre-Chorus: Jimin, Riwon, Hyungseo]별처럼 빛나는 eyes 놀랍겠지
모두가 날 바라봐 아름답게 turn around
꿈 같은 이 순간 make me shine
사랑스런 눈빛 나에게로 zoom in[Chorus: Boeun, Chaewon, All]날카로운 내 walk, classy
시선은 내게 stop, classy
Fashion은 gettin’ hot, classy
여유 넘치는 pose, classy
태가 달라 내 style은 fancy
보면 알게 될 걸 I’m stunnin’
느낌부터가 little bit different
여유 넘치는 pose, classy[Post-Chorus: Hyungseo, Jimin]Guess what?
이제야 날 좀 알겠니?
Na-na, na-na-na, I’m classy
Guess what?
You know what
Na-na, na-na-na, I’m classy[Verse 2: Riwon, Seonyou, Hyeju]빛이나, ah-ah
손끝이 bling 눈부셔 blink
Like a star, ah-ah
스스로 날 비출 테니까 (Right on)
나만의 아름다움 like a diamond
가지고 싶다면 해봐 tryin’
멋대로 해 (Whatever)
Can make it better (Wow)[Pre-Chorus: Chaewon, Riwon, Hyungseo]별처럼 빛나는 eyes 놀랍겠지
모두가 날 바라봐 아름답게 turn around
꿈 같은 이 순간 make me shine
사랑스런 눈빛 나에게로 zoom in[Chorus: Boeun, Riwon, All]날카로운 내 walk, classy
시선은 내게 stop, classy
Fashion은 gettin’ hot, classy
여유 넘치는 pose, classy
태가 달라 내 style은 fancy
보면 알게 될 걸 I’m stunnin’
느낌부터가 little bit different
여유 넘치는 pose, classy[Bridge: Jimin & All, Jimin, All]Guess what, guess what (Classy)
태가 달라 내 style은 fancy
Guеss what?
보면 알게 될 걸 I’m stunnin’
느낌부터가 little bit different
Guеss what?[Chorus: Hyeju, Seonyou, All]날카로운 내 walk, classy
시선은 내게 stop, classy
Fashion은 gettin’ hot, classy
여유 넘치는 pose, classy
태가 달라 내 style은 fancy
보면 알게 될 걸 I’m stunnin’
느낌부터가 little bit different
여유 넘치는 pose, classy[Post-Chorus: Chaewon & All, Chaewon, Boeun & All, Boeun]Guess what?
이제야 날 좀 알겠니?
Na-na, na-na-na, I’m classy
Guess what?
You know what
Na-na, na-na-na, I’m classy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *