Lời bài hát Cô Gái Vót Chông – Anh Thơ | Cô Gái Vót Chông Lyrics

Rate this post

1. MV Cô Gái Vót Chông

Bạn đang đọc: Lời bài hát Cô Gái Vót Chông – Anh Thơ | Cô Gái Vót Chông Lyrics

2. Lời bài hát Cô Gái Vót Chông

Như bao cô gái ở trên nonCô gái sông Ba đầu búi tóc thonTay vót chông miệng hát không nghỉNhư bao cô gái ở trên nonNhư bao cô gái ở Tây Nguyên
Ai nhanh tay vót bằng tay emChim hót không hay bằng tiếng hát emMỗi mũi chông nhọn sắc căm thùXiên thây quân cướp nào vô đâyXiên thây quân cướp nào vô đây
Còn giặc Mỹ cọp beo khi còn giặc Mỹ cọp beoEm chưa ngừng tay vót chông và bủa vâyNhưng mai đây giặc chạy rồiTre rừng ta làm nhà làm chòi cao
Ê chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanhEm còn vót chông nhiều làm cạm bẫyÊ quân xâm lăng gian ác bay muốn vàoMũi chông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bay
Như bao cô gái ở trên nonCô gái sông Ba đầu búi tóc thonTay vót chông miệng hát không nghỉNhư bao cô gái ở trên nonNhư bao cô gái ở Tây Nguyên
Ai nhanh tay vót bằng tay emChim hót không hay bằng tiếng hát emChim hót không hay bằng tiếng hát emOh oh oh oh ohOh oh oh oh oh
Ê chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanhEm còn vót chông nhiều làm cạm bẫyÊ quân xâm lăng gian ác bay muốn vàoMũi chông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bayChờ bọn bay diệt bọn bay

3. Cô Gái Vót Chông – Cover

4. Hợp âm Cô Gái Vót Chông

1. Như bao [D] cô gái ở trên non
Cô gái Sông [Bm] Ba đầu búi tóc thon
Tay vót [D] chông miệng hát không nghỉ
Như bao cô [A] gái ở trên [D] non
Như bao cô [A] gái ở Tây [D] Nguyên

2. Ai nhanh [D] tay vót bằng tay em
Chim hót không [Bm] hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi [D] chông nhọn hoắc căm thù
Xiên thây quân [A] cướp nào vô [D] đây
Xiên thây quân [A] cướp nào vô [D] đây

ĐK: [D] Còn giặc Mỹ cọp beo, khi [G] còn giặc Mỹ cọp beo
Em chưa ngừng tay vót [F#m] chông rào buông rẫy
Nhưng mai đây [A] giặc chạy rồi
Tre rừng ta làm [D] nhà làm chòi cao

Ê chân ta đi chưa [A] nghỉ, trời chưa xanh
[D] Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy
[E] Ê [A] quân xâm lăng gian ác bây muốn vào
Mũi chông sẵn sàng [D] đây chờ bọn bây diệt bọn bây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *