Lời bài hát Cowboys don’t cry – Oliver Tree | Cowboys don’t cry Lyrics

Bài hát Cowboys don’t cry của Cobowys Don’t Cry ra mắt vào 13/01/2022. Trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID, Oliver Tree đã ở trong trang trại chăn nuôi gia súc của ông bà ở Bắc California sáu tháng. Album thứ hai của anh ấy, Cowboy Tears, được lấy cảm hứng từ thời gian anh ấy ở đó, nơi anh ấy tiếp xúc với cao bồi nội tâm của mình. Ca khúc mở đầu của đĩa hát, “Cowboys Don’t Cry”, có một thông điệp rằng những người cứng rắn rơi nước mắt cũng không sao. Tree đã viết bài hát country-pop ngay sau khi kết thúc một mối quan hệ khi anh ấy đang khóc hết mình. “Mọi người đều cần phải khóc,” anh nói với Apple Music. “Nhưng đặc biệt, đàn ông được dạy là không được khóc và chỉ được cứng rắn lên. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Cowboys don’t cry

2. Lời bài hát Cowboys don’t cry

I’m not good at goodbyes
I miss the sunshine in your eyes
Who said cowboys don’t cry?
Come on baby let’s take one last ride

We’re riding around on this carousel if you catch my drift
We’re riding around on this wagon wheel, she took me for a spin
We’re riding around on this carousel, getting dizzy til we’re sick
Love is like a circle, there’s no easy way to end

It’s too much, I can’t take anymore
Stuck feeling like we’ve been here before
But now the sun stopped shining here in the wild west
My heart stopped beating and it sunk into my chest

We’re riding around on this carousel if you catch my drift
We’re riding around on this wagon wheel, she took me for a spin
We’re riding around on this carousel, getting dizzy til we’re sick
Love is like a circle, there’s no easy way to end

Just an outlaw, who only had one friend
I wonder if I’ll ever see her face again
Dark clouds hanging over, they follow where I’ve been
My cowboy tears are still blowing in the wind

We’re riding around on this carousel if you catch my drift
We’re riding around on this wagon wheel, she took me for a spin
We’re riding around on this carousel, getting dizzy til we’re sick
Love is like a circle, there’s no easy way to end

I’m not good at goodbyes
I miss the sunshine in your eyes
Who said cowboys don’t cry?
Come on baby let’s take one last ride

We’re riding around on this carousel if you catch my drift
We’re riding around on this wagon wheel, she took me for a spin
We’re riding around on this carousel, getting dizzy til we’re sick
Love is like a circle, there’s no easy way to end

[Intro]F#m
I’m not good at goodbyes
E B F#m
I miss the sunshine in your eyes
E B F#m
Who said Cowboys don’t cry?
E B N.C.
Come on baby, let’s take one last ride

[Chorus]A E
We’re riding around this carousel, if you
B A
catch my drift
A E
We’re riding around this wagon wheel, she
B A
took me for a spin
A E
We’re riding around this carousel, getting
B F#m
dizzy til’ were sick
A E B
Love is like a circle, there’s no easy way to
A
end

[Verse 2]A E B
It’s too much, I can’t take anymore
A E B
Stuck feeling like we’ve been here before
A E
But now the sun stops shining here in thе
B
wild west
F#m 
My heart stopped beating, it has sunk into my chest

[Chorus]A E
We’re riding around this carousel, if you
B A
catch my drift
A E
We’re riding around this wagon wheel, she
B A
took me for a spin
A E
We’re riding around this carousel, getting
B F#m
dizzy til’ were sick
A E B
Love is like a circle, there’s no easy way to
A
end

[Verse 3]A E B
Just an outlaw, who only had one friend
A E B
I wonder if I’ll ever see her face again
A E
Dark clouds hanging over, and they follow
B
where I’ve been
F#m N.C.
My Cowboy tears are still blowing in the wind

[Chorus]A E
We’re riding around this carousel, if you
B A
catch my drift
A E
We’re riding around this wagon wheel, she
B A
took me for a spin
A E
We’re riding around this carousel, getting
B F#m
dizzy til’ were sick
A E B
Love is like a circle, there’s no easy way to
A
end
F#m
I’m not good at goodbyes
E B F#m
I miss the sunshine in your eyes
E B F#m
Who said Cowboys don’t cry?
E B N.C.
Come on baby, let’s take one last ride
I’m not

A E
We’re riding around this carousel, if you
B A
catch my drift
A E
We’re riding around this wagon wheel, she
B A
took me for a spin
A E
We’re riding around this carousel, getting
B A(F#m?)
dizzy til’ were sick
A E B
Love is like a circle, there’s no easy way to
A
end

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *