Lời bài hát Daydreaming – Harry Styles | Daydreaming Lyrics

Rate this post

Bài hát Daydreaming của Harry Styles ra mắt vào 20/05/2022. Bài hát được truyền cảm hứng từ những năm 80, nhờ sự sản xuất của các cộng tác viên thường xuyên Tyler Johnson và Kid Harpoon. Daydreaming kể về sự gắn bó với một người bạn đời và điều này không bao giờ là đủ. Đây cũng là một trong những bài hát về tình yêu đơn giản được tìm thấy trong album “Harry’s House” năm 2022. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Daydreaming – Harry Styles | Daydreaming Lyrics

1. MV Daydreaming

2. Lời bài hát Daydreaming

Living in a daydream
She said, “Love me like you paid me”
You know, I’ll be gone for so long
So give me all of your love, give me something to dream about

Stay until the morning
‘Cause baby, loving you’s the real thing
It just feels right
When you give me all of your love, give me something to dream about
(All of your love, give me something to dream about)
So give me all of your love, give me something to dream about

Living in a daydream
Living in a daydream
Living in a daydream
Give me all of your love, give me something to dream about

Living in a daydream
Living in a daydream
Living in a daydream
Give me all of your love, give me something to dream about
Give me all of your love, give me something to dream about
Give me all of your love, give me something to dream about

3. Daydreaming – Lyrics

4. Hợp âm Daydreaming

[Verse 1]
Cmaj7 Bm
Living in a daydream
Am7 Bm Cmaj7 Bm
She said, “Love me like you paid me”
Am7 Bm Cmaj7 Bm Am7 Bm
You know, I’ll be gone for so long
Cmaj7 Bm Am7 Bm
So give me all of your love, give me something to dream about

[Instrumental]
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm

[Verse 2]
Cmaj7 Bm
Stay until the morning
Am7 Bm Cmaj7 Bm Am7 Bm
‘Cause baby, loving you’s the real thing
Cmaj7 Bm Am7 Bm
It just feels right
Cmaj7 Bm Am7 Bm
When you give me all of your love, give me something to dream about
(All of your love, give me something to dream about)
Cmaj7 Bm Am7 Bm
So give me all of your love, give me something to dream about

[Instrumental]
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm

[Bridge]
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Give me all of your love, give me something to dream about

[Outro]
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Living in a daydream
Cmaj7 Bm Am7 Bm Cmaj7 Bm Am7 Bm
Give me all of your love, give me something to dream about
Cmaj7 Bm Am7 Bm Cmaj7 Bm Am7 Bm
Give me all of your love, give me something to dream about
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Give me all of your love, give me something to dream about
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Bm Am7 Bm
Cmaj7 Am7 Bm
Cmaj7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *