Lời bài hát Deja vu – Avril Lavigne | Deja vu Lyrics

Rate this post

Bài hát Deja vu của Avril Lavigne ra mắt vào 25/02/2022. “Déjà vu” là ca khúc thứ 8 trong album phòng thu thứ bảy Love Sux của Avril Lavigne. Nói về bài hát trên Spotify Storyline của mình, Avril cho biết: “Đây là câu chuyện kinh điển về việc đi vòng quanh và cảm thấy như bạn đang vô định, không biết đi đến đâu, cứ quanh quẩn lòng vòng”. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Deja vu – Avril Lavigne | Deja vu Lyrics

1. MV Deja vu

2. Lời bài hát Deja vu

Am I insane expecting you to change?
It’s the same thing over and over again, déjà vu
It’s time to act your age
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Just admit it, you’re an asshole, living in a castle
You think you’re better than everyone
But you can’t buy me with something shiny
‘Cause I am not like everyone
I think I’ve had it, enough of your bullshit
You’re not romantic, you for sure are hopeless
I’ll buy a Range Rover just to run you over and call you out
Am I insane expеcting you to change?
It’s the same thing over and over again, déjà vu
It’s time to act your age
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Pills and alcohol
Excuses, yeah, I’ve heard them all
Insane, expecting you to change
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Oh-oh, oh-oh
(Over and over with you) déjà vu
Oh-oh, oh-oh
(Over and over with you)
You think that the number inside of your bank account
Is the way into my heart
They say you’re a saint, but you act like a sinner
Yeah, I should’ve known right from the start
But I think I’ve had it, enough of emotions
You’re not romantic, you for sure are hopeless
When in doubt, I’ll take a picture of us and I’ll cut you out
Am I insane expеcting you to change?
It’s the same thing over and over again, déjà vu
It’s time to act your age
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Pills and alcohol
Excuses, yeah, I’ve heard them all
Insane, expecting you to change
It’s the same thing over and over again, déjà vu
I’ve seen this all a thousand times
(A thousand times) stuck in the memory
I can’t go back and change your mind
(Can’t change your mind) why does this keep happening?
Right time, wrong situation
Was all my love wasted?
I’ve seen this all a thousand times (too many times)
Am I insane expеcting you to change?
It’s the same thing over and over again, déjà vu
It’s time to act your age
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Pills and alcohol
Excuses, yeah, I’ve heard them all
Insane, expecting you to change
It’s the same thing over and over again, déjà vu
Oh-oh, oh-oh
(Over and over with you) déjà vu
Oh-oh, oh-oh
(Over and over with you) déjà vu

3. Deja vu – Lyrics

4. Hợp âm Deja vu

[Intro] Piano
F#

[Chorus 1]
F# C#
Am I insane expecting you to change?
G#m B
It’s the same thing over and over again
F# C#
Déjà vu It’s time to act your age
G#m B
It’s the same thing over and over
again Déjà vu

[Verse 1]
F# C#/E#
Just admit it you’re an asshole
D#m
living in a castle You think
B F#
you’re better than everyone
C#/E#
But you can’t buy me with
D#m
something shiny Cause I am
B F#
not like everyone I think
C#/E#
I’ve had it enough of your
D#m B
bullshit You’re not romantic
F#
you for sure are hopeless
C#/E#
I’ll buy a Range Rover just
D#m B
to run you over and call you out

[Chorus 2]
F# C#
Am I insane expecting you to change?
G#m B
It’s the same thing over and over again
F# C#
Déjà vu It’s time to act your age
G#m B
It’s the same thing over and over
again Déjà vu
F# C#
Pills and alcohol
G#m
Excuses yeah I’ve
B
heard them all
F#
Insane expecting
C#
you to change
G#m
It’s the same thing
B
over and over again
F#
Déjà vu
C# G#m B
Oh oh oh oh Over
and over again
F#
Déjà vu
C# G#m B
Oh oh oh oh over
and over yeah

[Verse 2]
F# C#/E#
You think that the number
D#m
inside of your bank account
B F#
Is the way into my heart
C#/E#
They say you’re a saint
D#m
but you act like a sinner
B
Yeah I should have known
F#
right from the start
C#/E#
But I think I’ve had it
D#m
enough of emotions
B
You’re not romantic you
F#
for sure are hopeless
C#/E#
When in doubt I’ll take
D#m
a picture of us and
B
I’ll cut you out

[Chorus 3]
F# C#
Am I insane expecting you to change?
G#m B
It’s the same thing over and over again
F# C#
Déjà vu It’s time to act your age
G#m B
It’s the same thing over and over
again Déjà vu
F# C#
Pills and alcohol
G#m
Excuses yeah I’ve
B
heard them all
F#
Insane expecting
C#
you to change
G#m
It’s the same thing
B
over and over again
Déjà vu

[Bridge]
F# G#m D#m
I’ve seen this all a thousand times
B F# G#m
Stuck in the memory I can’t go back
D#m B
and change your mind Why does this
F# G#m
keep happening? Right time wrong
D#m B
situation Was all my love wasted?
F# G#m D#m
I’ve seen this all a thousand times
B
I don’t need you

[Chorus 4/Outro]
F# C#
Am I insane expecting you to change?
G#m B
It’s the same thing over and over again
F# C#
Déjà vu It’s time to act your age
G#m B
It’s the same thing over and over
again Déjà vu
F# C#
Pills and alcohol
G#m
Excuses yeah I’ve
B
heard them all
F#
Insane expecting
C#
you to change
G#m
It’s the same thing
B
over and over again
F#
Déjà vu
C# G#m B
Oh oh oh oh Over
and over again
F#
Déjà vu
C# G#m B
Oh oh oh oh over
and over
F#
Déjà vu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *