Lời bài hát Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng – Hương Lan | Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng Lyrics

Rate this post

1. MV Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Bạn đang đọc: Lời bài hát Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng – Hương Lan | Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng Lyrics

2. Lời bài hát Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về

Tới đây lạ xứ quen người
Trăm bề (mà) nhún nhẳn đừng cười tôi nghe
Ví dầu tình bén duyên thề
Thì xin kết bạn đền nghì trúc maiHò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ

Đèn nào cao cho bằng đèn châu đốc
Gió nào độc cho bằng gió gò công
Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong
Thuận vợ chồng ta cùng tát biển đông

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ

3. Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng – Cover

4. Hợp âm Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Đi [B]đâu cho thiếp theo [F#m]cùng đói no thiếp [B]chịu lạnh [F#m]lùng thiếp [B]cam
Ví [F#m]dầu tình có dở [B]dang thì cho thiếp [F#m]gọi đò [B]ngang thiếp [F#m]về
Tới [E]đây lạ xứ quen [A]người trăm bề (mà) nhún [B]nhẳn đừng cười tôi [E]nghe
Ví [F#m]dầu tình bén duyên [B]thề thì xin kết [F#m]bạn đền nghì trúc [B]mai [Bm] [D] [Em] [Bm]

Hò [Bm]lơ hó lơ lắng tai [D]nghe tiếng [E]ai đang hò [Em]lờ hò lơ hó [Bm]lơ
Đèn nào [Bm]cao cho bằng đèn châu [D]đốc gió nào [A]độc cho bằng gió gò [D]công
Vợ chồng [Bm]son đã nuôi lòng ước [Em]mong thuận vợ [F#7]chồng ta cùng tát biển [Bm]đông
Hò [Bm]lơ hó lơ lắng tai [D]nghe tiếng [E]ai đang hò [Em]lờ hò lơ hó [Bm]lơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *