Lời bài hát Die for you – The Weeknd | Die for you Lyrics

Rate this post

Bài hát Die for you của The Weeknd ra mắt vào 25/11/2021. Die For You là một bài hát R&B đương đại giải thích cảm xúc của tình yêu vô điều kiện một người, có thể bất chấp, đánh đổi tất cả mọi thứ vì người đó. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Die for you – The Weeknd | Die for you Lyrics

1. MV Die for you

2. Lời bài hát Die for you

I’m findin’ ways to articulate
The feeling I’m goin’ through
I just can’t say I don’t love you
‘Cause I love you, yeah
It’s hard for me to communicate the thoughts that I hold
But tonight I’m gon’ let you know
Let me tell the truth
Baby let me tell the truth, yeah

You know what I’m thinkin’
See it in your eyes
You hate that you want me
Hate it when you cry
You’re scared to be lonely
‘Specially in the night
I’m scared that I’ll miss you
Happens every time
I don’t want this feelin’
I can’t afford love
I try to find reason to pull us apart
It ain’t workin’ ’cause you’re perfect
And I know that you’re worth it
I can’t walk away, oh!

Even though we’re going through it
And it makes you feel alone
Just know that I would die for you
Baby I would die for you, yeah
The distance and the time between us
It’ll never change my mind, ’cause baby
I would die for you
Baby I would die for you, yeah

I’m finding ways to manipulate the feelin’ you’re goin’ through
But baby girl, I’m not blamin’ you
Just don’t blame me too, yeah
‘Cause I can’t take this pain forever
And you won’t find no one that’s better
‘Cause I’m right for you, babe
I think I’m right for you, babe

You know what I’m thinkin’
See it in your eyes
You hate that you want me
Hate it when you cry
It ain’t workin’ ’cause you’re perfect
And I know that you’re worth it
I can’t walk away, oh!

Even though we’re going through it
And it makes you feel alone
Just know that I would die for you
Baby I would die for you, yeah
The distance and the time between us
It’ll never change my mind, ’cause baby
I would die for you
Baby I would die for you, yeah

I would die for you
I would lie for you
Keep it real with you
I would kill for you, my baby
I’m just sayin’, yeah
I would die for you
I would lie for you
Keep it real with you
I would kill for you, my baby
Na-na-na, na-na-na, na-na-na

Even though we’re going through it
And it makes you feel alone
Just know that I would die for you
Baby I would die for you, yeah
The distance and the time between us
It’ll never change my mind, ’cause baby
I would die for you
Baby I would die for you, yeah babe
Die for you

3. Die for you – Lyrics

4. Hợp âm Die for you

[Intro]
Amaj7 G#m C#m7 F#m7
[Verse 1]
Amaj7 I’m findin’ ways to articulate the feeling I’m gG#moin’ through
I just can’t say I don’t C#m7love you
‘Cause I F#m7love you, yeah
Amaj7 It’s hard for me to communicate the thoughts that I G#mhold
But tonight I’m gon’ let you know
Let me C#m7tell the truth
Baby, let me F#m7tell the truth, yeah

[Pre-Chorus]
You Amaj7know what I’m thinking, see it in your eyes
You G#mhate that you want me, hate it when you cry
You’re sC#m7cared to be lonely, specially in the night
I’m sF#m7cared that I’ll miss you, happens every time
I Amaj7don’t want this feelin’, I can’t afford love
I G#mtry to find a reason to pull us apart
It ain’t wC#m7orkin’ ’cause you’re perfect and I know that you’re worth it
I can’t F#m7walk away, oh!

[Chorus]
Amaj7Even though we’re going through it
And it G#mmakes you feel alone
Just know that I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah
The dAmaj7istance and the time between us
It’ll G#mnever change my mind, ’cause baby
I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah

[Verse 2]
Amaj7 I’m finding ways to manipulate the feelin’ you’rG#me goin’ through
But baby girl, I’m not C#m7blamin’ you
Just don’t F#m7blame me too, yeah
Amaj7 ‘Cause I can’t take this pain forever
G#m And you won’t find no one that’s better
‘Cause I’m C#m7right for you, babe
I think I’m F#m7right for you, babe

[Pre-Chorus]
You Amaj7know what I’m thinking, see it in your eyes
You G#mhate that you want me, hate it when you cry
You’re sC#m7cared to be lonely, specially in the night
I’m sF#m7cared that I’ll miss you, happens every time
I Amaj7don’t want this feelin’, I can’t afford love
I G#mtry to find a reason to pull us apart
It ain’t wC#m7orkin’ ’cause you’re perfect and I know that you’re worth it
I can’t F#m7walk away, oh!

[Chorus]
Amaj7Even though we’re going through it
And it G#mmakes you feel alone
Just know that I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah
The dAmaj7istance and the time between us
It’ll G#mnever change my mind, ’cause baby
I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah

[Bridge]
I would Amaj7die for you
I would G#mlie for you
Keep it C#m7real with you, I would kill for you
My F#m7baby, I’m just sayin’, yeah
I would Amaj7die for you
I would G#mlie for you
Keep it C#m7real with you, I would kill for you
F#m7
My baby, na-na-na, na-na-na, na-na-na

[Chorus]
Amaj7Even though we’re going through it
And it G#mmakes you feel alone
Just know that I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah

The dAmaj7istance and the time between us
It’ll G#mnever change my mind, ’cause baby
I would C#m7die for you
Baby I would F#m7die for you, yeah

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *