Lời bài hát Empty – Letdown | Empty Lyrics

Bài hát Empty của Letdown. ra mắt vào 05/01/2022. Bài hát thể hiện cảm xúc trống rỗng trong trái tim của cô gái, trải qua chuyện tình không thành, lại phải đối mặt với những lời bàn tán tiêu cực của những người xung quanh. Như lời bài hát: Bạn không biết tôi đã trải qua cái quái gì./ Bạn không biết cái giá mà tôi đã phải trả./ Bạn không thể nhìn thấy những bức tường mà tôi đang gồng gánh. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Empty

2. Lời bài hát Empty

You dont know the hell ive been through
you dont know the price ive paid
you cant see the walls im bracing time im facing
all my days

every bit of man i once was
every bit of love that i could have
living in a moment setting into motion
all the other fear i had

nobody help me
im not cold im empty
sombody heal me hold me make me know me
hate me

no one can love me
inside my lonley
somone wont feel me show me make me know me
im not safe

i cant compel me
my mind wont sell me
it wants to fail me hail me let me carry
help me

this is my misery
it wants to kill me
its in my memory but im shaking when it
fails me

You dont know the hell ive been through
you dont know the price ive paid
you cant see the walls im bracing time im facing
all my days

every bit of man i once was
every bit of love that i could have
living in a moment setting into motion
all the other fear i had

take it from me ive taken a week to feel free
never a thing dont know a thing to fix me
stuck in my head now
get me the hell out

life is a game i dont wwanna play
it played me

lost in my ways im lost in my ways
and angry

nobody help me im not cold
im empty

You dont know the hell ive been through
you dont know the price ive paid
you cant see the walls im bracing time im facing
all my days

3. Empty – Lyrics video

4. Hợp âm Empty

[Intro]Bm A
Letdown letdown letdown letdown
G Em
Letdown letdown letdown letdown

[Chorus]Bm
You don’t know the hell I’ve been through
A
You don’t know the price I’ve paid
G Em
You can’t see the walls I’m bracing, time I’m facing, all my days
Bm
Every bit of man I once was
A
Every bit of love that I could have
G Em
Living in a moment, setting into motion, all the other fear I had

[Verse 1]Bm
Nobody help me
A
I’m not cold, I’m empty
G Em
Somebody heal me, hold me, make me know me, hate me
Bm
No one can love me
A
Inside my lonely
G Em
Someone won’t feel me, show me, make me know me, I’m not safe

[Chorus]Bm
You don’t know the hell I’ve been through
A
You don’t know the price I’ve paid
G Em
You can’t see the walls I’m bracing, time I’m facing, all my days
Bm
Every bit of man I once was
A
Every bit of love that I could have
G Em
Living in a moment, setting into motion, all the other fear I had

[Verse 2]Bm
I can’t compel me
A
My mind won’t stop me
G Em
It wants to fail me, hail me, let me carry, help me
Bm
And this is my misery
A
It wants to kill me
G Em
It’s in my memory, but I’m shaking when it fails me

[Chorus]Bm
You don’t know the hell I’ve been through
A
You don’t know the price I’ve paid
G Em
You can’t see the walls I’m bracing, time I’m facing, all my days
Bm
Every bit of man I once was
A
Every bit of love that I could have
G Em
Living in a moment, setting into motion, all the other fear I had

[Bridge]Bm
Take it from me, I’ve taken a week to feel free
A
Never a thing, I don’t know a thing to fix me
G
Stuck in my head now
Em
Get me the hell out
Bm
Life is a game I don’t wanna play, it played me
A
Lost in my ways, I’m lost and afraid and angry
G
Nobody help me
Em
I’m not cold, I’m empty

Bm A G Em

[Outro]Bm
You don’t know the hell I’ve been through
A
You don’t know the price I’ve paid
G Em
You can’t see the walls I’m bracing, time I’m facing, all my days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *