Lời bài hát Follow – Martin Garrix & Zedd | Follow Lyrics

Bài hát Follow của Martin Garrix & Zedd ra mắt vào 26/03/2022. ‘Follow’ kết hợp hoàn hảo cả hai chất liệu âm thanh tràn đầy năng lượng của Martin Garrix và Zedd đã khiến họ trở thành những người tiên phong trong những năm qua, tràn đầy năng lượng và vui nhộn. Sau nửa đầu bài hát, câu hát chính xuất hiện cùng với giai điệu âm hưởng sụt giảm bất ngờ, mang lại sự ma mị và đầy lôi cuốn theo câu từ của bài hát. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Follow

 2. Lời bài hát Follow 

Follow me into the unknown
See what happens if you let go
Don’t you know only you can set you free
Who knows where this moment will lead
Even if you’re afraid, I know
You’re exactly where you’re supposed to be
Whenever it starts
Whatever you see
Wherever you are
You’re exactly where you’re supposed to be

You’re exactly where you’re supposed to be

3. Follow – Lyrics

4. Hợp âm Follow

[Intro]

Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F

[Chorus]Em F G Am Em F
Follow me into the unknown
G Am Em F
See what happens if you let go
G Am Dm F
Don’t you know only you can set you free
Em F G Am Em F
Who knows where this moment will lead
G Am Em F
Even if you’re afraid, I know
G Am Dm F
You’re exactly where you’re supposed to be
Em F G Am Em F G Am Em F
Whenever it starts, whatever you see, wherever you are
G Am Dm F
You’re exactly where you’re supposed to be

[Instrumental]Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F

[Drop]G Am Dm F
You’re exactly where you’re supposed to be

[Outro]Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F
Em F G Am
Em F G Am
Em F G Am
Dm F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *