Lời bài hát Garden – Carrie Underwood | Garden Lyrics

Rate this post

Bài hát Garden của Carrie Underwood ra mắt vào 10/06/2022. Carrie Underwood kết thúc album Denim & Rhinestones của mình với ca khúc này, nơi cô ấy suy ngẫm về một số bài học cuộc sống mà cô ấy đã học được từ khu vườn của mình. Nếu lời nói của bạn là hạt giống đã đâm chồi trong lòng đất. Và tình yêu của bạn là mưa mà nông dân đã cầu nguyện. Nếu cuộc sống của bạn là ánh sáng mặt trời mà tất cả chúng ta đều cần. Nó sẽ là thế giới gì? Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Garden – Carrie Underwood | Garden Lyrics

1. MV Garden

2. Lời bài hát Garden

Where I come from, those big green pastures
Keep on rollin’, they don’t disappear
In the middle, there’s a man on a big, green tractor
Hopin’ it’s gonna be a real good year (Gonna be a real good year)

Yeah, this back-home drive’s got me reflectin’
Feels like God’s askin’ me some questions

If your words were seeds that were goin’ in the ground
And your love was rain farmers prayed about
If your life was sunlight we all needed
What kinda world would it be?

If you reap what you sow
What kind of garden would you grow?
If you reap what you sow
What kind of garden would you grow? (Ooh)

Would it be warm like Eden or more like a desert?
Would the fruit be sweet or withered and dry?
Would the weeds take over ’cause it’s been neglected?
Do your roots run deep, are your branches high?

And if your words were seeds that were goin’ in the ground
And your love was rain farmers prayed about
If your life was sunlight we all needed
What kinda world would it be?

If you reap what you sow
What kind of garden would you grow?
If you reap what you sow
What kind of garden would you grow?

Would you plant patience?
Would you keep kindness?
Would there be peace
Ripe on the vine?

If your words were seeds goin’ in the ground
And your love was rain farmers prayed about
If your life was sunlight we all needed
What kinda world would it be?

If you reap what you sow
What kind of garden would you grow?
Oh, if you reap what you sow
What kind of garden would you grow? Mmm

(Ooh) What kind of garden would you grow? (Garden would you grow)
(Ooh) Oh, what kind of garden would you grow?

3. Garden – Lyrics

4. Hợp âm Garden

VERSE:
Em G
Where I come from, those big green pastures

Keep on rollin’, they don’t disappear
Em G
In the middle, there’s a man on a big, green tractor
Em G
Hopin’ it’s gonna be a real good year (Gonna be a real good year)
Em C
Yeah, this back-home drive’s got me reflectin’
G
Feels like God’s askin’ me some questions

PRE-CHORUS:
C G
If your words were seeds that were goin’ in the ground
D Em7
And your love was rain farmers prayed about

C G
If your life was sunlight we all needed
D Em
What kinda world would it be?

CHORUS:
C G
If you reap what you sow
D Em7
What kind of garden would you grow?
C G
If you reap what you sow
D G Em G
What kind of gardеn would you grow? (Ooh ooh ooh ooh)

VERSE:
Em G
Would it be warm like Eden or morе like a desert?
Would the fruit be sweet or withered and dry?
Em G
Would the weeds take over ’cause it’s been neglected?
Do your roots run deep, are your branches high?

PRE-CHORUS:
C G
And if your words were seeds that were goin’ in the ground
D Em7
And your love was rain farmers prayed about
C G
If your life was sunlight we all needed
D Em
What kinda world would it be?

CHORUS:
C G
If you reap what you sow
D Em7
What kind of garden would you grow?
C G
If you reap what you sow
D G
What kind of gardеn would you grow?

BREAK:
Am
Would you plant patience?
C
Would you keep kindness?
G D
Would there be peace, ripe on the vine?

PRE-CHORUS:
C G
If your words were seeds goin’ in the ground
D Em
And your love was rain farmers prayed about
C G
If your life was sunlight we all needed
D Em
What kinda world would it be?

CHORUS:
C G
If you reap what you sow
D Em7
What kind of garden would you grow?
C G
Oh if you reap what you sow
D G
What kind of gardеn would you grow?

OUTRO:
C G
(Ooh ooh ooh ooh)
D Em C
What kind of garden would you grow? (Garden would you grow)
C G
(Ooh ooh ooh ooh)
D G
Oh, what kind of garden would you grow?

Lời bài hát Velvet heartbreak – Carrie Underwood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *