Lời bài hát Ghost story – Carrie Underwood | Ghost story Lyrics

Rate this post

Bài hát Ghost story của Carrie Underwood ra mắt vào 30/04/2022. Bản thân Carrie Underwood mô tả “Ghost Story” là “một bài hát trả thù”, trong đó cô thể hiện vai trò của một “người tình bị khinh miệt” và mục tiêu bài hát này hướng đến chính là người yêu cũ của cô. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Ghost story – Carrie Underwood | Ghost story Lyrics

1. MV Ghost story

2. Lời bài hát Ghost story

You’re gonna see a shadow
Midnight playing tricks with your head
A silhouette float down the hallway
And you’ll reach for the light by your bed
You’ll hear a noise, swear you know the voice
And you’ll chase it down the stairs
You’ll look around, not a single sound
‘Cause there’s no one even there
I’m gonna be your ghost story
That keeping you up, all night memory
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
I’m gonna be your ghost story
Your ghost story
Your ghost story
You’ll be sitting at home drinking about me
When I’m out with my friends at the bar
But there ain’t enough whiskey for you not to miss me
I’ll be waiting at the bottom of the bottle in the dark
I’m gonna be your ghost story
That keeping you up, all night memory
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
I’m gonna be your ghost story
Your ghost story, yeah
Your ghost story
You’ll wish you never said goodbye
Wish you’d never let me go
Let the love between us die
You can carve it into stone
I’m gonna be your ghost story
That keeping you up, all night memory
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
I’m gonna be your ghost story
Your ghost story, yeah yeah
Your ghost story, yeah yeah
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
I’m gonna be your ghost story
Your ghost story

3. Ghost story – Lyrics

4. Hợp âm Ghost story

[Verse 1]
C Am
You’re gonna see a shadow
Em D
Midnight playing tricks with your head
C Am
A silhouette float down the hallway
Em D
And you’ll reach for the light by your bed

[Pre-Chorus]
C
You’ll hear a noise
Em
Swear you know the voice
D
And you’ll chase it down the stairs
C
You’ll look around
Em
Not a single sound
D
‘Cause there’s no one even there

[Chorus]
G Am C
I’m gonna be your ghost story
G Am C
That keeping you up all night memory
Em G/B C
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
Em G/B C
I’m gonna be your ghost story

[Post-Chorus]
C Em A
Your ghost story
Em G D
Your ghost story

[Verse 2]
C Am
You’ll be sitting at home drinking ’bout me
Em D
When I’m out with my friends at the bar
C
But there ain’t enough whiskey
Am
For you not to miss me
Em D
I’ll be waiting at the bottom of the bottle in the dark

[Chorus]
G Am Cadd9
I’m gonna be your ghost story
G Am Cadd9
That keeping you up all night memory
Em G/B Cadd9
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
Em G/B Cadd9
I’m gonna be your ghost story

[Post-Chorus]
G Am Cadd9
Your ghost story, yeah
G Am Cadd9
Your ghost story

[Bridge]
Cadd9
You’ll wish you never said goodbye
Em D
Wish you’d never let me go
Cadd9
Let the love between us die
Cadd9
You can carve it into stone

[Chorus]
G Am Cadd9
I’m gonna be your ghost story
G Am Cadd9
That keeping you up all night memory
Em G/B Cadd9
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
Em G/B Cadd9
I’m gonna be your ghost story

[Post-Chorus]
G Am Cadd9
Your ghost story, yeah yeah
G Am Cadd9
Your ghost story, yeah yeah

[Outro]
Em G/B Cadd9
I’ll be haunting you, you’ll be wanting me
Em G/B Cadd9
I’m gonna be your ghost story
N.C.
Your ghost story

Lời bài hát Burn – Carrie Underwood

Lời bài hát Garden – Carrie Underwood

Lời bài hát Velvet heartbreak – Carrie Underwood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *