Lời bài hát Gieo Quẻ – Hoàng Thùy Linh, Đen

Lời bài hát Ngôi Sao Chứng Nhân Lương Bằng Quang ft Kim Lệ Quyên

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Gieo Quẻ
Ca sĩ: Hoàng Thùy Linh, Đen
Sáng tác: Khắc Hưng
Album: Gieo Quẻ (Single)
Ngày ra mắt: 01/01/2022
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Gieo Quẻ – Hoàng Thùy Linh, Đen

Thầy ơi
Cho con một quẻ xem bói đầu năm
Con xin chắp tay nguyện cầu
Cung kính thành tâm
Năm nay kinh tế thế nào
Bao nhiêu đồng ra đồng vào
Công danh sự nghiệp ra sao
Cho con biết ngay đi nào
Chỉ riêng tình duyên
Thì con chẳng cần thầy phán ra
Trời cho biết ngay thôi mà
Phận duyên đến như món quà
Chờ mong tình yêu vội vàng
Rồi lại chẳng đến đâu
Thất tình thêm rồi âu sầu
Thôi thì ta đừng âu sầu
Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau
Tình yêu đến như phép màu
Chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn
Tự nhiên ý hợp tâm đầu
Người ta ép mỡ ép dầu
Nào ai ép duyên được đâu
Tình yêu đến không mong cầu
Rồi mai có khi dài lâu
Rồi mai có khi dài lâu
Thầy ơi
Cho con một quẻ xem bói đầu năm
Con xin chắp tay nguyện cầu
Cung kính thành tâm
Bao lâu chưa đi sang Hàn
Visa con sắp hết hạn
Có đứa bạn nào đâm ngang
Nên mua đất hay mua vàng
Chỉ riêng tình duyên
Thì con chẳng cần thầy phán ra
Trời cho biết ngay thôi mà
Phận duyên đến như món quà
Chờ mong tình yêu vội vàng
Rồi lại chẳng đến đâu
Thất tình thêm rồi âu sầu
Thôi thì ta đừng âu sầu
Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau
Tình yêu đến như phép màu
Chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn
Tự nhiên ý hợp tâm đầu
Người ta ép mỡ ép dầu
Nào ai ép duyên được đâu
Tình yêu đến không mong cầu
Rồi mai có khi dài lâu
Rồi mai có khi dài lâu
Càng nhiều thứ trong đầu
Càng nhiều điều nuối tiếc
Ít đi điều mong cầu
Lòng êm như suối biếc
Hôm qua đã xong rồi
Ngày mai thì khó biết
Cố gắng ngày hôm nay
Không gì là khó hết
Muốn thì phải làm
Mà dịch ám đành phải lùi
Còn sức còn khỏe
Là còn mừng còn phải cười
Nhìn các cô chú
Đang chống dịch mòn cả người
Bớt than bớt thở
Mình khổ một họ khổ mười
Nếu mà, nếu mà, nếu mà đợi
Đời người chỉ đường
Chắc gì là đường bước được
Tương lai là thứ
Không bao giờ lường trước được
Đi tìm điều tích cực
Để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt
Đường nào cũng thông
Đi tìm điều tích cực
Để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt
Đường nào cũng thông
Rồi mai có khi dài lâu
Rồi mai có khi dài lâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *