Lời bài hát Higher – Michael Bublé | Higher Lyrics

Rate this post

Bài hát Higher của Michael Bublé ra mắt vào 25/03/2022. “Higher” là thành quả của việc Bublé thử thả lỏng bản thân và thử những điều mới, một sự tự do chưa từng trải qua, bài hát ra đời ngay sau khi con trai ông chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài với căn bệnh ung thư. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Higher – Michael Bublé | Higher Lyrics

1. MV Higher

2. Lời bài hát Higher

You know you have it, mmm
You take a moment, make it magic, yeah
The way you move is so dramatic
I think I might make you a habit, ay

See all these faces, mmm
So many numbers on your wait list, mmm
You make me want to make some changes
Drive me to drink, I’m drinking cases, yeah

Every step you take
Everyone ever knew ya sings hallelujah

Whoa, because when you go low and I get higher
When you move that slow, it lights my fire
I might be falling for ya, I don’t know (High)
I think it might be what you came here for
Whoa, when you go low and I get higher
When you move that slow it lights my fire
I’m at attention, I ain’t got no shame (High)
No inhibition, I’m just glad you came, whoa

Take a step into the light and flaunt it
Leavin’ everybody broken hearted
God, it’s a sauna, so hot
The way you slide across the floor
I think you know
That I’m only going to beg for more

Every step you take
Everyone ever knew ya sing hallelujah

Whoa, because when you go low and I get higher
When you move that slow, it lights my fire
I might be falling for ya, I don’t know (High)
I think it might be what you came here for
Whoa, when you go low and I get higher
When you move that slow it lights my fire
I’m at attention, I ain’t got no shame (High)
No inhibition, I’m just glad you came

Stuck in this game you’ve started
Don’t leave me broken hearted
‘Cause I’ve got nothing left to lose

Whoa, because when you go low and I get higher
When you move that slow, it lights my fire
I might be falling for ya, I don’t know
I think it might be what you came here for
Whoa, when you go low and I get higher
When you move that slow it lights my fire

The way you slide across the floor
I think you know
That I’m only going to beg for more

3. Higher – Lyrics

4. Hợp âm Higher

[Verse 1]
Am
You know you have it, mmm
Am
You take a moment, make it magic, yeah
Dm
The way you move is so dramatic
E
I think I might make you a habit, ay
Am
See all these faces, mmm
Am
So many numbers on your wait list, mmm
Dm
You make me want to make some changes
E
Drive me to drink, I’m drinking cases, yeah

[Pre-Chorus]
F G
Every step you take
Dm E
Everyone ever knew ya sings hallelujah

[Chorus]
Am
Whoa, because when you go low and I get higher
Am
When you move that slow, it lights my fire
Dm
I might be falling for ya, I don’t know (High)
E
I think it might be what you came here for
Am
Whoa, when you go low and I get higher
Am
When you move that slow it lights my fire
Dm
I’m at attention, I ain’t got no shame (High)
E
No inhibition, I’m just glad you came, whoa

[Verse 2]
Am
Take a step into the light and flaunt it
Leavin’ everybody broken hearted
Am
God, it’s a sauna, so hot
Dm
The way you slide across the floor
I think you know
E
That I’m only going to beg for more

[Pre-Chorus]
F G
Every step you take
Dm E
Everyone ever knew ya sings hallelujah

[Chorus]
Am
Whoa, because when you go low and I get higher
Am
When you move that slow, it lights my fire
Dm
I might be falling for ya, I don’t know (High)
E
I think it might be what you came here for
Am
Whoa, when you go low and I get higher
Am
When you move that slow it lights my fire
Dm
I’m at attention, I ain’t got no shame (High)
E
No inhibition, I’m just glad you came

[Bridge]
Am
Stuck in this game you’ve started
E
Don’t leave me broken hearted
Am E
‘Cause I’ve got nothing left to lose

[Chorus]
Am
Whoa, because when you go low and I get higher
Am
When you move that slow, it lights my fire
Dm
I might be falling for ya, I don’t know
E
I think it might be what you came here for
Am
Whoa, when you go low and I get higher
Am
When you move that slow it lights my fire

[Outro]
Dm
The way you slide across the floor
I think you know
E Am
That I’m only going to beg for more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *