Lời bài hát I feel fine – Brett Eldredge | I feel fine Lyrics

Rate this post

Bài hát I feel fine của Brett Eldredge ra mắt vào 27/05/2022. Trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ đã nói thế này: “Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ nghe bài hát này và nghĩ rằng ‘Tôi cũng có thể cảm thấy mạnh mẽ về bản thân và kiểm soát được cuộc sống của mình”, Eldredge chia sẻ. Thực tế khắc nghiệt luôn đè nặng bạn và tôi biết nó có thể cảm thấy khó khăn như thế nào. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát I feel fine – Brett Eldredge | I feel fine Lyrics

1. MV I feel fine

2. Lời bài hát I feel fine

Took a shot, didn’t fall, thought you’d break me
Even your darkest lies couldn’t shake me
You’ve been circling like a buzzard in the desert
Hoping that I never get better

But I feel fine (I feel fine)
I feel fine (I feel fine)
I got steam on this train, I got fire in my veins
I feel fine
Oh I, I feel fine

Yeah, I heard of sharks just like you
Prey on the weak and hide behind the truth
Karma’s knocking on your door
But don’t you worry ’bout me anymore

But I feel fine (I feel fine)
I feel fine (I feel fine)
I got steam on this train, I got fire in my veins
I feel fine
Oh I, I feel fine

You don’t know my hard life (oh)
You don’t run the show (no, no)
You don’t get to say
Where I can or cannot go
Thank you for the pain
‘Cause it only makes me grow
I hope you know (I hope you know)

I feel fine (I feel fine)
I feel fine (I feel fine)
I got steam on this train, I got fire in my veins
Oh, I feel fine (I feel fine)
I feel fine (I feel fine)
I got steam on this train, I got fire in my veins
I feel fine
Oh, I, I feel fine (ooh)
I feel fine (ooh)
Mm-mm-mmh, yeah

3. I feel fine – Live

4. Hợp âm I feel fine

VERSE:
Em G A G
Took a shot, didn’t fall, thought you’d break me
Em G A G
Even your darkest lies couldn’t shake me
Em G A G
You’ve been circlin’ like a buzzard in the desert
Em G A
Hopin’ that I never get better

CHORUS:
G Em G A G
But I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I got stеam on this train, I got fire in my veins
Em
I feel fine
G A
Woh oh, Iiiii,
Em G A G
I fee-el fiinе hmmmm
Em G A G

VERSE:
Em G A G
Yeah, I heard of sharks just like you
Em G A G
Prey on the weak and hide behind the truth
Em G A G
Karma’s knockin’ on your door
Em G A
But don’t you worry ’bout me anymore

CHORUS:
G Em G A G
I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I got stеam on this train, I got fire in my veins
Em
I feel fine
G A
Woh oh, Iiiii,
Em G A G
I fee-el finе
Em G A G
Woh oh woh oh

INSTRUMENTAL/solo:
Em G A G
Em G A G

BREAK:
Em G
And you don’t know my hard life
A G
You don’t run the show (No, no)
Em G A G
You don’t get to say where I can or cannot go
Em G A G
Well, thank you for the pain ’cause it only makes me grow
Em G A
I hope you know (I hope you know-ow)

CHORUS:
Em G A G
I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I got stеam on this train, I got fire in my veins
Em
I feel fine
G A G Em G
Woh oh, I feel fine
A G Em G A G
Ohhh, I fee-el fine (I feel fine)
Em G A G
I got stеam on this train, I got fire in my veins
Em
I feel fine
G A
Woh oh, Iiiii,
Em G A G
I fee-el fiiinе
Em G A G
Ooh ooh ooh ooh
Em G A
I fee-el fine (ooh ooh ooh ooh)
G Em G A G Em
Hmmm, yeah

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *