Lời bài hát Invincible – Omar Apollo feat. Daniel Caesar | Invincible Lyrics

Bài hát Invincible của Omar Apollo feat. Daniel Caesar ra mắt vào 10/02/2022. Đi theo lời bài hát, người nghe có thể dễ dàng cảm nhận được những áp lực khiến con người ta bất lực trong cuộc sống. Câu hát “I’m not invincible” nghĩa là tôi không bất khả chiến bại được lặp lại nhiều lần, cùng với những hình suy nghĩ tiêu cực diễn ra trong đầu của nhân vật chính, khiến anh phải nhiều lần tự đặt câu hỏi nếu một ngày những điều không may ấy xảy đến, liệu có ai tìm kiếm anh ấy không, có ai chú ý đến anh ấy không? Mời các bạn thưởng thức

1. MV Invincible

2. Lời bài hát Invincible

If I were to go (Go, go)
Tell me, would you notice me?
If I were to go (Go, go)
Tell me, would you notice me?
(If I were to)

Twenty-four hours after CS:01 release
I miss my girl, it’s time to hit the streets
I went to check my doc, get some vitamin C
You won’t believe what happened to me, I

Drip, drip, drip with the cold IV
Out of consciousness if I ever slip it
And I woke up in an ambulance

If I were to go (Go, go)
Tell me, would you notice me?
If I were to go (Go, go)
Tell me, would you notice me?
(If I were to)

Sixty-four hours since my baby spoke to me
He kissed me, now I love his dopamine
I tried to go to sleep but my brain on 2C-B
You won’t believe what happened to me, I
Drip, drip, drip with the cold IV
Out of consciousness if I ever slip it
I been gone, moving high speed now
That’s my song, let me hear that bounce
Latin boy, Frida Khalo brow
Jacquemus jeans, Ferragamo brown
Venetian walls with porcelain tile
286, Donnie Darko town
If I’m down, would you help me out?
If I’m down, would you help me out?

I had to call you back to tell you that (Call me back)
You could have spared my feelings (Could have spared my feelings)
I’m not invincible, I’m not invincible (I’m not invincible)
I had to call you back to tell you that (Call me back)
You could have spared my feelings (Could have spared)
I’m not invincible
I’m not invincible (I’m not invincible)

If I were to go tell me would you notice me
If I were to go tell me would you notice me
If I were to go tell me would you notice me

3. Invincible – Lyrics

4. Hợp âm Invincible

[Chorus]
E Bm7
If I were to go (Go, go go)
F#m7 E
Tell me, would you notice me?
Bm7
If I were to go (Go, go go)
F#m7 E
Tell me, would you notice me?

(If I were to)

[Verse 1]
Bm7
Twenty-four hours after CS:01 release
F#m7
I miss my girl, it’s time to hit the streets
E
I went to check my dawgs, get some vitamin C
E
You won’t believe what happened to me, I

[Pre-Chorus]
Bm7
Drip, drip, drip with the cold IV
F#m7
Out of consciousness if I ever slip it
E
And I woke up in an ambulance

[Chorus]
E Bm7
If I were to go (Go, go, go)
F#m7 E
Tell me, would you notice mе?
Bm7
If I were to go (Go, go, go)
F#m7 E
Tell mе, would you notice me?

(If I were to)

[Verse 2]
Bm7
Sixty-four hours since my baby spoke to me
F#m7
He kissed me, now I love his dopamine
E
I tried to go to sleep but my brain on 2C-B
E
You won’t believe what happened to me, I
Bm7
Drip, drip, drip with the cold IV
F#m7
Out of consciousness if I ever slip it
E
I been gone, moving high speed now
E
That’s my song, let me hear that bounce
E
Latin boy, Frida Khalo brow
E
Jacquemus jeans, Ferragamo brown
Bm7
Venetian walls with porcelain tile

286, Donnie Darko town
F#m7
If I’m down, would you help me out?

If I’m down, would you help me out?

[Refrain]
E
I had to call you back to tell you that (Call me back)

You could have spared my feelings (Could have spared my feelings)
Bm7 F#m7
I’m not invincible, I’m not invincible (I’m not invincible)
E
I had to call you back to tell you that (Call me back)
E
You could have spared my feelings (Could have spared)
Bm7
I’m not invincible
F#m7 E
I’m not invincible (I’m not invincible)

[Chorus]
Bm7 F#m7 E
If I were to go tell me would you notice me
Bm7 F#m7 E
If I were to go tell me would you notice me
Bm7 F#m7 E
If I were to go tell me would you notice me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *