Lời bài hát Life ain’t fair – Maddie & Tae | Life ain’t fair Lyrics

Rate this post

Bài hát Life ain’t fair của Maddie & Tae ra mắt vào 06/08/2021. “Life Ain’t Fair” mang lại không khí vui vẻ và sôi động, theo đó các cô gái hát trong tiếng đệm guitar truyền tải thông điệp cuộc sống đôi khi không công bằng (ám chỉ một cách tinh tế đến COVID-19), nhưng sau đó trấn an rằng cuộc sống vẫn diễn ra, và tất cả chúng ta phải giải quyết tình huống xấu một cách tốt nhất. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Life ain’t fair – Maddie & Tae | Life ain’t fair Lyrics

1. MV Life ain’t fair

2. Lời bài hát Life ain’t fair

Tell me something do y’all ever feel like you’re the punch line to a joke?
And don’t it feel like every single rainbow’s missing that pot of gold?
You’re all in
Rolling eights
You’re right on time
Still a little too late
Well that makes you like me
I bet we’ll both agree

Life ain’t fair
Shit goes wrong
Bad guys win
And ride right off
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
That’s alright
I’m gonna take
All of these lemons and make some lemonade
You bring the crown
I’ll bring the chairs
And we’ll laugh at how life ain’t fair

Good friends good vibes and a lot of cheap wine make a bad day end better
Let’s keep going knowing there ain’t no way that the sky can fall forever
Let’s take the heavy and make it light
And have too much fun tonight

‘Cause life ain’t fair
Shit goes wrong
Bad guys win
And ride right off
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
But that’s alright
I’m gonna take
All of these lemons and make some lemonade
You bring the crown
I’ll bring the chairs
And we’ll laugh at how life ain’t fair

No life ain’t fair
No life ain’t fair

If you’re anything like me
Then I bet that you’ll agree

Life ain’t fair
Shit goes wrong
Bad guys win
And ride right off
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
But that’s alright
I’m gonna take
All of my lemons and make some lemonade
You bring the crown
I’ll bring the chairs
And we’ll laugh at how life ain’t fair

No life ain’t fair
No life ain’t fair

You bring the crown
I’ll bring the chairs
And we’ll laugh at how life ain’t fair

3. Life ain’t fair – Live

4. Hợp âm Life ain’t fair

VERSE:
C G D
Tell me something do y’all ever feel like you’re the punch line to a joke?
C G D
And don’t it feel like every single rainbow’s missing that pot of gold?
C
You’re all in
G
Rolling eights
C
You’re right on time
G
Still a little too late
D
Well that makes you like me
D
And I bet we’ll both agree

CHORUS:
N.C. G
That life ain’t fair
G
Shit goes wrong
G
Bad guys win
G
And ride right off
D
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
C G
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
G
But that’s alright
G
I’m gonna take
G G
All of these lemons and make some lemonade
D7
You bring the Crown
D7
I’ll bring thе chairs
C
And we’ll laugh at how life ain’t fair, hey
C G D D

VERSE:
C G D
Good friends good vibеs and a lot of cheap wine make a bad day end better
C G D
Let’s keep going knowing there ain’t no way that the sky can fall forever
C G
Let’s take the heavy and make it light
D
And have too much fun tonight

CHORUS:
N.C. G
‘Cause life ain’t fair
G
Shit goes wrong
G
Bad guys win
G
And ride right off
D
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
C G
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
G
But that’s alright
G
I’m gonna take
G G
All of these lemons and make some lemonade
D
You’ll bring the Crown
D
I’ll bring thе chairs
C
And we’ll laugh at how life ain’t fair
C G D
No life ain’t fair
D C G
No life ain’t fair

BREAK:
D D7
If you’re anything like me
D
Then I bet that you’ll agree

CHORUS:
N.C. G
That life ain’t fair
G
Shit goes wrong
G
Bad guys win
G
And ride right off
D
You’d think with all this rain I’d find a four leaf clover
C
But I’m pulling weeds round a broken lawn mower
G
But that’s alright
G
I’m gonna take
G
All of my lemons and make some lemonade
D
You bring the Crown
D
I’ll bring thе chairs
C
And we’ll laugh at how life ain’t fair
C G D
No life ain’t fair
D
No life ain’t fair

OUTRO:
C
You’ll bring the crown, right
G
I’ll bring the chairs, okay
D G
And we’ll laugh at how life ain’t fair

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *