Lời bài hát Lost without you – Kygo, Dean Lewis | Lost without you Lyrics

Rate this post

Bài hát Lost without you của Kygo, Dean Lewis ra mắt vào 08/07/2022. Cả hai nghệ sĩ đã thực hiện bài hát trong quá trình chỉnh sửa cuối cùng của “Never Really Loved Me” ở Los Angeles. Bài hát viết về cảm xúc chơi vơi, lạc lỏng, mất phương hướng khi không có người mình yêu trong đời. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Lost without you – Kygo, Dean Lewis | Lost without you Lyrics

1. MV Lost without you

2. Lời bài hát Lost without you

(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you
I’m a little lost without you)

I was falling apart
So caught in the dark
Now that you’re gone I see it
You were lighting my way
But so much has changed
So where did you go?

Tell me you love me
Or tell me you’re leaving
Don’t keep me waiting here all night
‘Cause you were not ready
Ready for someone
Someone to stay right by your side

Oh, I don’t want to let you go
I’m a little lost without you, a little lost without you
My darling, you are all I know
I’m a little lost without you, a little lost without you
Without you by my side

(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you)
I’m a little lost without you
(I’m– I’m a little lost with—
I’m– I’m a little lost without you)
I’m a little lost without you
Tell me you love me
(I’m– I’m a little lost with—
I’m– I’m a little lost without you)
A little lost without you

I lost count of the days
So lost in a haze
Wherever I go I feel you
You say you needed some time to
Go back and find you
How could I know?

Oh, tell me you love me
Or tell me you’re leaving
Don’t keep me waiting here all night
‘Cause you are not ready
Ready for someone
Someone to stay right by your side

Oh, I don’t want to let you go
I’m a little lost without you, a little lost without you
My darling, you are all I know
I’m a little lost without you, a little lost without you
Without you by my side

(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you)
A little lost without you, oh
(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you)
A little lost without you, oh

(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you)
A little lost without you
Tell me you love me
(I’m– I’m a little lost with–
I’m– I’m a little lost without you)
A little lost without you

Tell me you love me
Or tell me you’re leaving
(I’m a little lost without you)
A little lost without you
Tell me you love me
Or tell me you’re leaving
(I’m a little lost without you)
A little lost without you

Oh, I don’t want to let you go
I’m a little lost without you, a little lost without you

3. Lost without you – Lyrics

4. Hợp âm Lost without you

VERSE
CEm
I was falling apart
G
So caught in the dark
D
Now that you’re gone I see it
CEm
You were lighting my way
G
But so much has changed
D
So where did you go?

PRE-CHORUS
C
Tell me you love me
Em
Or tell me you’re leaving
GD
Don’t keep me waiting here all night
C
‘Cause you were not ready
Em
Ready for someone
GD
Someone to stay right by your side

CHORUS
CEm
Oh, I don’t want to let you go
GD
I’m a little lost without you, a little lost without you
CEm
My darling, you are all I know
GD
I’m a little lost without you, a little lost without you
CEm G D
Without you by my side

POST-CHORUS
CEm
(I’m– I’m a little lost with–
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
I’m a little lost without you
CEm
(I’m– I’m a little lost with—
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
I’m a little lost without you
C
Tell me you love me
Em
(I’m– I’m a little lost with—
G
I’m– I’m a little lost without you)
DD
A little lost without you

VERSE
CEm
I lost count of the days
G
So lost in a haze
D
Wherever I go I feel you
CEm
You say you needed some time to
G
Go back and find you
D
How could I know?

PRE-CHORUS
C
Tell me you love me
Em
Or tell me you’re leaving
GD
Don’t keep me waiting here all night
C
‘Cause you were not ready
Em
Ready for someone
GD
Someone to stay right by your side

CHORUS
CEm
Oh, I don’t want to let you go
GD
I’m a little lost without you, a little lost without you
CEm
My darling, you are all I know
GD
I’m a little lost without you, a little lost without you
C
Without you by my side

POST-CHORUS
Em
(I’m– I’m a little lost with–
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
A little lost without you, oh
CEm
(I’m– I’m a little lost with–
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
A little lost without you, oh
CEm
(I’m– I’m a little lost with–
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
A little lost without you
C
Tell me you love me
Em
(I’m– I’m a little lost with–
G
I’m– I’m a little lost without you)
D
A little lost without you

CHORUS
C
Tell me you love me
Em
Or tell me you’re leaving
G
(I’m a little lost without you)
D
A little lost without you
C
Tell me you love me
Em
Or tell me you’re leaving
G
(I’m a little lost without you)
D
A little lost without you
OUTRO
CEm
Oh, I don’t want to let you go
GD
I’m a little lost without you, a little lost without you

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *