Lời bài hát Love life – Stephen Sanchez | Love life Lyrics

Rate this post

Bài hát Love life của Stephen Sanchez ra mắt vào 15/10/2021. Cảm xúc người nghe có thể cảm nhận được trong bài hát này chính là sự tuyệt vọng, cảm thấy lạc lõng với thế giới này. Dù vẫn cố gắng tươi cười, xung quanh có nhiều bạn bè vây quanh, bản thân vẫn cảm thấy minh không còn thuộc về thế giới này, linh hồn này cũng không còn muốn thuộc về thể xác này nữa. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Love life – Stephen Sanchez | Love life Lyrics

1. MV Love life

2. Lời bài hát Love life

I’ve got scars on my wrist from where I used to cut
I didn’t wanna live but I still wanted love
Oh, she kept me around for a little while longer
Just a man in his head too afraid to commit
But a little drop of blood helped him not to forget
That he might wanna stay for a little while longer

And all these streams down your cheeks

I can see that your insides dying
Less time smiling, more time crying
I know you want this to be over
I can see that your heartbeat’s shaking
I know it’s hard if I’m not mistaken
I know you wanna try, to try to love life
Again

Oh, the fuel that keeps me driving are my flesh and my bones
But now those are growing scarce since I used up my soul
Can you hold on just for a little while longer?
I ran around with strangers and I tried to be fun
But, even when surrounded I still feel numb
All the time

I can see that your insides dying
Less time smiling, more time crying
I know you want this to be over
I can see that your heartbeat’s shaking
I know it’s hard if I’m not mistaken
I know you wanna try
To try to love life

Oh, I just need someone to
Hear me when I call though I am
Screaming next to, you don’t hear me
At all, are you listening at all?
Are you listening at all?

I can see that your insides dying
Less time smiling, more time crying
I know you want this to be over
I can see that your heartbeat’s shaking
I know it’s hard if I’m not mistaken
I know you wanna try, to try to love life

3. Love life – Lyrics

4. Hợp âm Love life

[Verse 1]
G
I’ve got scars on my wrist from where I used to cut
Bm Bm
I didn’t want to live but I still wanted love
Bbm Am C
Oh, she kept me around for a little while longer
G
Just a man in his head too afraid to commit
Bm Bm
But a little drop of blood helped him not to forget
Bbm Am C
That he might want to stay for a little while longer

[Pre-Chorus]
Am C D
And all these streams down your cheeks

[Chorus]
G
I can see that your inside’s dyin’
Bm Bm
Less time smilin’, more time cryin’
Bbm Am C
I know you want this to be over
G
I can see that your heartbeat’s shakin’
Bm Bm
I know it’s hard if I’m not mistaken
Bbm Am
I know you wanna try
C
To try to love life

[Post-Chorus]
G Bm Bm Bbm Am C
Again

[Verse 2]
G
Oh, the fuel that keeps me driving are my flesh and my bones
Bm Bm
But now those are growing scarce since I used up my soul
Bbm Am C
Can you hold on just for a little while longer?
G
I ran around with strangers and I tried to be fun
Bm Bm Bbm Am C D
But, even when surrounded I still feel numb all the time

[Chorus]
G
I can see that your inside’s dyin’
Bm Bm
Less time smilin’, more time cryin’
Bbm Am C D
I know you want this to be over
G
I can see that your heartbeat’s shakin’
Bm Bm
I know it’s hard if I’m not mistaken
Bbm Am
I know you wanna try
C D
To try to love life

[Bridge]
Am B7 G G7
Oh, I just need someone to hear me when I call
Am
Though I am screaming next to
B7 G
You don’t hear me at all
C
Are you listening at all?
D D
Are you listening at all?

[Chorus]
G
I can see that your inside’s dyin’
Bm Bm
Less time smilin’, more time cryin’
Bbm Am C D
I know you want this to be over
G
I can see that your heartbeat’s shakin’
Bm Bm
I know it’s hard if I’m not mistaken
Bbm Am
I know you wanna try
C D
To try to love life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *