Lời bài hát Love Yourself – Justin Bieber | Love Yourself Lyrics

Rate this post

“Love Yourself” là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Canada Justin Bieber. Sau khi phát hành, “Love Yourself” nhận được những phản ứng đa phần là tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao chất liệu acoustic, chất giọng của Bieber cũng như quá trình sản xuất nó.  Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát Love Yourself. 

Bạn đang đọc: Lời bài hát Love Yourself – Justin Bieber | Love Yourself Lyrics

For all the times that you rained on my paradeAnd all the clubs you get in using my nameYou think you broke my heart, oh, girl, for goodness’ sakeYou think I’m crying on my own, well, I ain’t
And I didn’t wanna write a song‘Cause I didn’t want anyone thinkin’ I still care, I don’t, butYou still hit my phone upAnd baby, I’ll be movin’ onAnd I think you should be somethin’ I don’t wanna hold backMaybe you should know that
My mama don’t like you and she likes everyoneAnd I never like to admit that I was wrongAnd I’ve been so caught up in my jobDidn’t see what’s going on, but now I knowI’m better sleeping on my own
‘Cause if you like the way you look that muchOh, baby, you should go and love yourselfAnd if you think that I’m still holdin’ on to somethin’You should go and love yourself
But when you told me that you hated my friendsThe only problem was with you and not themAnd every time you told me my opinion was wrongAnd tried to make me forget where I came from
And I didn’t wanna write a song‘Cause I didn’t want anyone thinkin’ I still care, I don’t, butYou still hit my phone upAnd baby, I’ll be movin’ onAnd I think you should be somethin’ I don’t wanna hold backMaybe you should know that
My mama don’t like you and she likes everyoneAnd I never like to admit that I was wrongAnd I’ve been so caught up in my jobDidn’t see what’s going on, but now I knowI’m better sleeping on my own
‘Cause if you like the way you look that muchOh, baby, you should go and love yourselfAnd if you think that I’m still holdin’ on to somethin’You should go and love yourself
For all the times that you made me feel smallI fell in love, now I feel nothin’ at allI never felt so low and I was vulnerableWas I a fool to let you break down my walls?
‘Cause if you like the way you look that muchOh, baby, you should go and love yourselfAnd if you think that I’m still holdin’ on to somethin’You should go and love yourself
‘Cause if you like the way you look that muchOh, baby, you should go and love yourself (yeah)And if you think (you think) that I’m (that I’m)Still holdin’ on to somethin’ (holdin’ on, no)You should go and love yourself

3. Love Yourself – Lyrics

4. Hợp âm Love Yourself

For all the [E]times that you [B]rain on my [C#m]parade
And all the [F#m]clubs you get in [E]using my [B]name
You think you [E]broke my heart, oh [B]girl for [C#m]goodness sake
You think I’m [F#m]crying on my [E]own, well I [B]ain’t
 
And I didn’t wanna [E]write a song [B]
Cause I didn’t want [C#m]anyone thinking I still care
I [F#m]don’t but, you [E]still hit my [B]phone up
And baby I be [E]movin’ on [B]
And I [C#m]think you should be somethin’
I don’t wanna [F#m]hold back, [E]maybe you should [B]know that
 
My mama don’t [C#m]like you [A]and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m]like to [A]admit that I was wrong [E] [B]
And I’ve been so [C#m]caught up in [A]my job, didn’t [E]see what’s [B]going on
But now I [C#m]know[A], I’m better [B]sleeping on my own
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I’m still [C#m]holdin’ [A]on to somethin’
[E]You should go and [B]love [E]yourself
 
And when you [E]told me that you [B]hated my [C#m]friends
The only [F#m]problem was with [E]you and not [B]them
And every [E]time you told me [B]my opinion was [C#m]wrong
And tried to [F#m]make me forget [E]where I came [B]from
 
And I didn’t wanna [E]write a song [B]
Cause I didn’t want [C#m]anyone thinking I still care
I [F#m]don’t but, [E]you still hit my [B]phone up
And baby I be [E]movin’ on [B]
And I think you [C#m]should be somethin’
I don’t wanna [F#m]hold back, [E]maybe you should [B]know that
 
My mama don’t [C#m]like you[A] and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m]like to [A]admit that I was wrong[E] [B]
And I’ve been so [C#m]caught up in [A]my job, didn’t [E]see what’s [B]going on
But now I [C#m]know[A], I’m better [B]sleeping on my own
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I’m still [C#m]holdin’ [A]on to somethin’
[E]You should go and [B]love [E]yourself
 
For all the [E]times that you [B]made me feel [C#m]small
I fell in [F#m]love, now I feel [E]nothin’ at [B]all
Had never [E]felt so [B]low when I was [C#m]vulnerable
Was I a [F#m]fool to let you [E]break down my [B]walls?
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I’m still [C#m]holdin’ [A]on to somethin’
[E]You should go and [B]love [E]yourself
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I’m still [C#m]holdin’ [A]on to somethin’
[E]You should go and [B]love [E]yourself

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *