Lời bài hát Loved you a little – The Maine ft. Taking Back Sunday & Charlotte Sands | Loved you a little Lyrics

Bài hát Loved you a little của The Maine ft. Taking Back Sunday & Charlotte Sands ra mắt vào 16/03/2022. The Maine cùng với huyền thoại Taking Back Sunday và nghệ sỹ nhạc Pop Charlotte Sands đã kết hợp cho bài hát tình yêu u sầu của ngày lễ tình nhân 2022. Lời bài hát như nói lên sự phẫn nộ, cảm giác trong tình yêu bản thân chỉ là một người bị lợi dụng, một vỏ bọc bên ngoài, một người được gán mác người yêu chứ không tồn tại tình cảm chân thành thực sự và nếu bản thân chỉ yêu một chút thì chắc sẽ không đau lòng đến vậy. Mời các bạn thưởng thức.

1. MV Loved you a little

2. Lời bài hát Loved you a little

If I was just a lie to you
Well you were less than that to me
Never loved you a little

Bit by bit
You built this all in your head
And you knew goddamn well
Lays like these
They lean miss more than swing
And what made you think that
What we had was love not
Meaningless and
If I’m the fool
What’s that make you

Don’t tell me why
(Don’t tell me)
You can’t sleep at night
(You can’t sleep)
I know now
I won’t ever do this again
(I know now
I won’t ever do this again)

If I was just a lie to you
Well you were less than that to me
Never loved you a little
Tell me who you were falling for
When we were lying on the floor
Never loved you a little

Try not to think of me at all
When you’re lonely and exposed
All I really know is
Tales like these
Tragically end badly
Blame me, either way
I was too far gone to say
I’m tired it’s a little too late

If I’m the fool
Then what are you
Don’t tell me why
You can’t sleep at night
I know now
I won’t ever do this again

If I was just a lie to you
Well you were less than that to me
Never loved you a little
Tell me who you were falling for
When we were lying on the floor
Never loved you a little

And what made you think that
What we had was love
And if I was the fool
Then what does that make you?

3. Loved you a little – Lyrics video

4. Hợp âm Loved you a little

G#m B F#
If I was just a lie to you
G#m E
Well you were less than that to me
B F#
Never loved you a little

[Verse]

Bit by bit
G#m B F#
You built this all in your head
G#m
And you knew goddamn well
E B
Lays like these
F#
They lean miss more than swing
G#m
And what made you think that
B E
What we had was love not
G#m E B F#
Meaningless and if I’m the fool what’s that make you,dont tell me

[Pre-Chorus]
Ebm
Don’t tell me why (Don’t tell me)
E B
You can’t sleep at night (You can’t sleep)
F# G#m E
I know now, I won’t ever (I know now, I won’t ever do this again)

[Chorus]
G#m B F#
If I was just a lie to you
G#m E
Well you were less than that to me
B F#
Never loved you a little
G#m
Loved you a little
B F#
Tell me who you were falling for
G#m E
When we were lying on the floor
B F#
Never loved you a little

[Verse]
G#m
Try not to think of me at all
B F#
When you’re lonely and exposed
G#m E
All I really know is
B F#
Tales like these

Tragically end badly
G#m
Blame me, either way
B E
I was too far gone to say
G#m E
I’m tired it’s a little too late
B
If I’m the fool
F#
Then what are you

[Pre-Chorus]
Ebm
Don’t tell me why (Don’t tell me)
E B
You can’t sleep at night (You can’t sleep)
F# G#m E
I know now, I won’t ever (I know now, I won’t ever do this again)

I will never do this again

[Chorus]
G#m B F#
If I was just a lie to you
G#m E
Well you were less than that to me
B F#
Never loved you a little
G#m
Loved you a little
B F#
Tell me who you were falling for
G#m E
When we were lying on the floor
B F#
Never loved you a little
G#m B F#
Loved you a little
E
Never loved you a little
B F#
Loved you a little (If I’m the fool what does that make you?)
E G#m F#
I never loved you at all

At all (loved you a little)

[Bridge]
E
And what made you think that
G#m F#
What we had was love
E
And if I was the fool
G#m F#
Then what does that make you?
E
What made you think that
G#m F#
What we had was love
E
And if I was the fool
G#m F#
Then what does that make you?
E
What made you think that
G#m F#
What we had was love
E
And if I was the fool
G#m F#
Then what does that make you?
N.C.
What made you think that (If I was just a lie to you)

What we had was love (Well you were less than that to me)

And if I was the fool (Never loved you a little)

Then what does that make you? (loved you a little)

[Chorus]

Tell me who you were falling for
G#m E
When we were lying on the floor
B F#
Never loved you a little
G#m B F#
Loved you a little
G#m B F#
If I was just a lie to you
G#m E
Well you were less than that to me
B F#
Never loved you a little
G#m
Loved you a little
B F#
Tell me who you were falling for
G#m E
When we were lying on the floor
B F#
Never loved you a little
G#m B F#
Loved you a little

[Outro]
E B F#
Never loved you a little

Loved you a little

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *