Lời bài hát Never gonna not dance again – P!Nk | Never gonna not dance again Lyrics

Bài hát Never gonna not dance again của P!Nk ra mắt vào 4/11/2022. Thông điệp bài hát truyền tải đã được thể hiện qua tiêu đề của bài hát, P!nk tiếp tục minh họa rằng nếu có một thứ trên toàn thế giới mà cô ấy không bao giờ muốn đánh mất, đó sẽ là khả năng khiêu vũ của cô ấy, cô ấy không hề muốn sống một cuộc sống như vậy. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Never gonna not dance again

2. Lời bài hát Never gonna not dance again

[Verse 1]
If someone told me that the world would end tonight
You could take all that I got, for once I wouldn’t start a fight (Yeah, right)
You could have my liquor, take my dinner, take my fun
My birthday cake, my soul, my dog, take everything I love

[Pre-Chorus]
But, oh, one thing I’m never gonna do
Is throw away my dancing shoes
And, oh, Lord, don’t try me, really, not tonight
I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
We’ve already wasted enough time

[Chorus]
I’m never gonna not dance again
I’m never gonna not dance again
Oh, I just wanna pop and lock to my records
There go all of my clothes
Never gonna not dance again
D-d-d-dance, I’m gonna dance, bruh
D-d-d-dance, I’m gonna dance

[Verse 2]
I want my life to be a Whitney Houston song (I wanna dance)
I got all good luck and zero fucks, don’t care if I belong, no
If I could kill the thing that makes us all so dumb
We’re never getting younger, so I’m gonna have some fun

[Pre-Chorus]
‘Cause, oh, one thing I’m never gonna do
Is throw away my dancing shoes
And, oh, Lord, don’t try me, really, not tonight
I’ll lay down and die (I’ll lay down and die)
I’ll scream and I’ll cry (I’ll scream and I’ll cry)
Know that I’m starting a fight

[Chorus]
I’m never gonna not dance again
I’m never gonna not dance again
Oh, I just wanna pop and lock to my records
There go all of my clothes
Never gonna not dance again
D-d-d-dance, I’m gonna dance, bruh
D-d-d-dance, I’m gonna dance
D-d-d-dance, I’m gonna dance, yeah, d-d-d-dance

[Bridge]
I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
You know that I’m starting a fight (Fight)
I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
We’ve already wasted enough time
We’ve already wasted enough time

[Chorus]
I’m never gonna not dance again
I’m never gonna not dance again
Oh, I just wanna pop and lock to my records
There go all of my clothes
Never gonna not dance again (Hey, hey)

[Outro]
Never gonna not dance again (Never gonna not dance again)
Dance again (Let the music play ’til the end)
Dance again (Never gonna not dance again)
Dance again
Let the music play ’til the end (Hey)
I’m never gonna not dance again
Dance again (Let the music play ’til the end)
Let it play, yeah
Dance again (Never gonna not dance again)
Dance again (Let the music play ’til the end)
Come on, come on
(I’m never gonna not gonna dance again)
(So let the music play ’til the end)
Yeah, yeah
I’m never gonna not gonna dance again
So let the music play ’til the end
(Why’d it stop?)

3. Never gonna not dance again – Lyrics

4. Hợp âm Never gonna not dance again

[G]If someone told me that the [C]world would end tonight
You could [Bm]take all that I got, for once I [C]wouldn’t start a fight
[G]You could have my liquor, take my [G7]dinner, take my fun
My [C]birthday cake, my soul, my dog, take everything I [G]love

But, [D]oh, one thing I’m [Em]never gonna do
Is [G]throw away my [C]dancin’ shoes and
Oh, [D]lord, don’t try me, really, [Em]not tonight
I’ll [Am]lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
We’ve already wasted enough [D]time

I’m never gonna [Am]not dance a[C]gain I’m never gonna [G]not dance a[D]gain
Oh, I just wanna [Am]pop and lock to my records [C]There go all of my clothes
Never gonna [G]not dance a[D]gain (Oh)
[G]D-d-d-dance I’m gonna dance, bruh D-d-d-dance I’m gonna dance

[G]I want my life to be a [C]Whitney Houston song (I wanna dance)
I [Bm]got all good luck and zero fucks, don’t [C]care if I belong, no
[G]If I could kill the thing that [G7]makes us all so dumb
We’re [C]never getting younger, so I’m g[G]onna have some fun

But, [D]oh, one thing I’m [Em]never gonna do
Is [G]throw away my [C]dancin’ shoes and
Oh, [D]lord, don’t try me, really, [Em]not tonight
I’ll [Am]lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
We’ve already wasted enough [D]time

I’m never gonna [Am]not dance a[C]gain I’m never gonna [G]not dance a[D]gain
Oh, I just wanna [Am]pop and lock to my records [C]There go all of my clothes
Never gonna [G]not dance a[D]gain (Oh)
[G]D-d-d-dance I’m gonna dance, bruh D-d-d-dance I’m gonna dance
[G]D-d-d-dance I’m gonna dance, yeah, d-d-d-dance

I’ll [Am]lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
You [D]know that I’m starting a [G]fight (Fight)
I’ll [Am]lay down and die, I’ll scream and I’ll cry
We’ve [D]already wasted enough time
We’ve already wasted enough time

I’m never gonna [Am]not dance a[C]gain I’m never gonna [G]not dance a[D]gain
Oh, I just wanna [Am]pop and lock to my records [C]There go all of my clothes
Never gonna [G]not dance a[D]gain (hey, [Am]hey)
Never gonna not dance again ([C]Never gonna not dance a[G]gain)
Dance again [D](Let the music play ’til the [Am]end)
[Am]Never gonna not dance again ([C]Never gonna not dance a[G]gain)
Dance again [D](Let the music play ’til the [Am]end)
Never gonna not dance again ([C]Never gonna not dance a[G]gain)
Dance again [D](Let the music play ’til the [Am]end)
[Am]Never gonna not dance again ([C]Never gonna not dance a[G]gain)
Dance again [D](Let the music play ’til the [Am]end)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *