Lời bài hát Nghĩa sư đồ – My Phạm | Nghĩa sư đồ Lyrics

Rate this post

Bài hát “Nghĩa sư đồ” của My Phạm là một ca khúc chứa chan tình cảm thầy trò, mang đậm nét truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát Nghĩa sư đồ.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Nghĩa sư đồ – My Phạm | Nghĩa sư đồ Lyrics

2. Lời bài hát Nghĩa sư đồ

Khăn xếp áo the, giấy bút mực nghiên, thầy đồ làng tôi dạy chữ thánh hiền
Bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cau học trò làng tôi trau dồi trí tuệ.

Nhất tự vi sư bán tự vi sư.
Ơn sâu trời bể tình thầy bao la.
Chữ thầy trao cho chõng lều đi thi
Danh thơm, hiển đạt trò đỗ trạng nguyên.
Bái tổ vinh quy nghĩa thầy không quên
Nước chảy từ nguồn đạo lí ngàn đời.

Thiền trời địa đất
Cửu cất tồn còn
Tử con tôn cháu
Lục sáu tam ba
Gia nhà quốc nước
Tiền trước hậu sau
Ngưu trâu mã ngựa
Cựa cựa nha răng
Vô chăng hữu có
Thức biết chi hay
Túc đủ đa nhiều.

khăn xếp áo [Am]the giấy bút mực [G]nghiên
Thầy đồ làng [Em]tôi dạy chữ thánh [Am]hiền
[Am]Bên mái đình [G]xưa, mùi ngói hàng [G]
cau học trò làng [Em]tôi trau dồi trí [Am]tuệ.
Nhất tự vi [Am]sư bán tự tự vi [Fmaj7]sư.
Ơn sâu trời [Em]bể tình thầy bao [Am]la.
Chữ thầy [Am]trao cho chõng lều đi [Fmaj7]thi
danh thơm, hiển [Em]đạt trò đỗ trạng [C]nguyên.
Bái tổ vinh [Am]quy nghĩa thầy chẳng [G]quên
Nước chảy [Em]từ nguồn đạo lí ngàn [Am]đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *