Lời bài hát Nothing’s all the time – Ashley Kutcher | Nothing’s all the time Lyrics

Bài hát Nothing’s all the time của Ashley Kutcher ra mắt vào 06/05/2022. Bài hát mang thông điệp rằng sẽ có những thứ bạn nghĩ sẽ là mãi mãi nhưng thực tế chỉ là sự tạm thời. Bất kể điều gì cũng có hai mặt, “không có gì là xấu hay tốt mãi mãi, và khi nhận ra điều đó là lúc bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp của cả hai mặt.” Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Nothing’s all the time

2. Lời bài hát Nothing’s all the time

I’m in my bed, spent a couple days now
Up in my head, and I can’t seem to crawl out
Thought on my meds, I’d never have another fall down
Another cold ground, but

Good things never last, and neither do the bad things
Easy saying that, but never when it’s happening
Happy or I’m sad, it all feels everlasting
Always when it’s happening

Pull me out, pull me out, of this state of mind
Hold me down, hold me down, ’til I realize
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time
(Nothing’s, nothing’s)
Nothing’s all the time

A couple drinks, ten minutes ’til midnight
No, we won’t sleep, we stay up ’til the sunrise
Don’t wanna blink, I wanna stay here my whole life
Feels so right, but

Good things never last, and neither do the bad things
Easy saying that, but never when it’s happening
Happy or I’m sad, it all feels everlasting
Always when it’s happening

Pull me out, pull me out, of this state of mind
Hold me down, hold me down, ’til I realize
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time
Nothing’s all the time
(Nothing’s, nothing’s)
So when it feels like I won’t, make it out alive
Just remind me of all, the storms I survived
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time
(Nothing’s, nothing’s)
Nothing’s all the time

Pull me out, pull me out (Out)
Hold me down, hold me down (Down)
Pull me out, pull me out (Out)
Hold me down, hold me down

Pull me out, pull me out, of this state of mind
Hold me down, hold me down, ’til I realize
Nothing lasts, nothing lasts all the time
Nothing’s all the time
(Nothing’s, nothing’s)
So when it feels like I won’t, make it out alive
Just remind me of all, the storms I survived
Nothing lasts, nothings lasts, nothing’s all the time
Nothing’s all the time
(Nothing’s, nothing’s)

Intro
(Nothing’s all the time)

Verse 1
A E/Ab
I’m in my bed, spent a couple days now
F#m A/C#
Up in my head, and I can’t seem to crawl out
D A/C# F#m
Thought on my meds, I’d never have another fall down
E
Another cold ground, but

Pre-Chorus
A E/Ab
F#m A/C#
Easy saying that, but never when it’s happening
D A/C#
Happy or I’m sad, it all feels everlasting
E
Always when it’s happening

Chorus
A E/Ab F#m
Pull me out, pull me out, of this state of mind
A/C# D
Hold me down, hold me down, ’til I realize
A/C# E
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time (Nothing’s, nothing’s)
Nothing’s all the time

Verse 2
A A/C#
A couple drinks, ten minutes ’til midnight
F#m A/C#
No, we won’t sleep, we stay up ’til the sunrise
D A/C# F#m
Don’t wanna blink, I wanna stay here my whole life
E
Feels so right, but

Pre-Chorus
A E/Ab
Good things never last, and neither do the bad things
F#m A/C#
Easy saying that, but never when it’s happening
D A/C#
Happy or I’m sad, it all feels everlasting
E
Always when it’s happening

Chorus
A A/C# D
Pull me out, pull me out, of this state of mind
E F#m
Hold me down, hold me down, ’til I realize
E D
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time
Nothing’s all the time (Nothing’s, nothing’s)
A A/C# D
So when it feels like I won’t, make it out alive
E F#m
E D
Nothing lasts, nothing lasts, nothing’s all the time (Nothing’s, nothing’s)
Nothing’s all the time

Bridge
A A/C# D
Pull me out, pull me out (Out).
E F#m
Hold me down, hold me down (Down)
E D
Pull me out, pull me out (Out) Hold me down, hold me down


Chorus
A A/C# D
Pull me out, pull me out, of this state of mind
E F#m
Hold me down, hold me down, ’til I realize
E D
Nothing lasts, nothing lasts all the time
Nothing’s all the time (Nothing’s, nothing’s)
A A/C# D
So when it feels like I won’t, make it out alive
E F#m
Just remind me of all, the storms I survived
E D
Nothing lasts, nothings lasts, nothing’s all the time Nothing’s all the time
Outro
(Nothing’s, nothing’s)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *