Lời bài hát Quittin’ time – Morgan Wallen | Quittin’ time Lyrics

Rate this post

Bài hát Quittin’ time của Morgan Wallen ra mắt vào 02/11/2021. Với tựa đề “Quittin Time”, ca khúc cuối cùng của album đôi gồm 30 bài hát được viết bởi Eric Church, cùng với Luke Laird và Josh Thompson. Một bài hát đồng quê tinh túy, lời bài hát mang đầy sự vô vọng và đồng thời, bạn có thể cảm nhận được sự chấp nhận sự thật từ một người đàn ông biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Quittin’ time – Morgan Wallen | Quittin’ time Lyrics

1. MV Quittin’ time

2. Lời bài hát Quittin’ time

Puttin’ in that overtime and comin’ up with nothin’
Sure as hell ain’t for lack of tryin’
There’s no use wastin’ time in fightin’ for somethin’
When you see that white flag a flyin’
Can you hear that whistle blow?

There’s all day thinkin’ time
And all night drinkin’ time
And time to sing or time to find
If rhyme has a reason
Time to pack it in and stay down
Pack it up and walk away now
And give it one more day or call it a season
I can tell by the tears not in your eyes
It’s quittin’ time

There’s somethin’ to be said for sayin’ what needs sayin’
A suitcase says it all to me
Before the credits roll just know I always loved you
So we wrote that famous final scene
Where you turn and walk out on me

There’s all day thinkin’ time
And all night drinkin’ time
And time to sing or time to find
If rhyme has a reason
Time to pack it in and stay down
Pack it up and walk away now
Give it one more day or call it a season
I can tell by the tears not in your eyes
It’s quittin’ time
It’s quittin’ time

Every start has an end
Every first has a last
Every now has a then
Every future has a past
And sometimes you want it back

There’s all day thinkin’ time
And all night drinkin’ time
And time to sing or time to find
If rhyme has a reason
Time to pack it in and stay down
Pack it up and walk away now

Give it one more day or call it a season
I can tell by the tears not in your eyes
It’s quittin’ time
It’s quittin’ time

3. Quittin’ time – Lyrics

4. Hợp âm Quittin’ time

[Verse 1]
E F#m
Puttin’ in that overtime and comin’ up with nothin’
E/G# A
Sure as hell ain’t for lack of tryin’
E F#m
There’s no use wastin’ time in fightin’ for somethin’
E/G# A
When you see that white flag a flyin’
C#m B A
Can you hear that whistle blow?

[Chorus]
E
There’s all-day thinkin’ time
F#m
And all night drinkin’ time
E/G#
And time to sing or time to find if
A B
Rhyme has a reason
E
Time to pack it in and stay down
F#m
Pack it up and walk away now
E/G# A B
And give it one more day or call it a season
F#m E/G# A
I can tell by the tears not in your eyes
(E)
It’s quittin’ time

[Interlude]
| E | F#m | E/G# | A |

[Verse 2]
E F#m
There’s somethin’ to be said for sayin’ what needs sayin’
E/G# A
A suitcase says it all to me
E F#m
Before the credits roll just know I always lovеd you
E/G# A
So we wrote that famous final scenе
C#m B A F#m
Where you turn and walk out on me

[Chorus]
E
There’s all-day thinkin’ time
F#m
And all night drinkin’ time
E/G#
And time to sing or time to find if
A B
Rhyme has a reason
E
Time to pack it in and stay down
F#m
Pack it up and walk away now
E/G# A B
And give it one more day or call it a season
F#m E/G# A
I can tell by the tears not in your eyes
E F#m
It’s quittin’ time
E/G# A B
It’s quittin’ time

[Bridge]
E
Every start has an end
F#m
Every first has a last
E/G#
Every now has a then
A
Every future has a past
A A
And sometimes you want it back

[Chorus]
E
There’s all-day thinkin’ time
F#m
And all night drinkin’ time
E/G#
And time to sing or time to find if
A B
Rhyme has a reason
E
Time to pack it in and stay down
F#m
Pack it up and walk away now
E/G# A B
And give it one more day or call it a season
F#m E/G# A A
I can tell by the tears not in your eyes
E F#m
It’s quittin’ time
E/G# A B
It’s quittin’ time

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *