Lời bài hát Ready To Go – Noah Cyrus | Ready To Go Lyrics

Rate this post

Bài hát Ready To Go của Noah Cyrus ra mắt vào 23/07/2022. Bài hát kể chi tiết về sự sụp đổ của một mối quan hệ tan vỡ, khi Noah nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc và anh không thể cố chấp tiếp tục mối quan hệ này. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Ready To Go – Noah Cyrus | Ready To Go Lyrics

1. MV Ready To Go

2. Lời bài hát Ready To Go

I’ve lost all the words
Feels like my heart’s been tied up
I wait till it hurts, never can choose
Is it what I deserve
For spending the last of my love
On someone I knew that I’d always lose?
I stay, we’ll burn
Till you leave first
So go, if you’re ready to go
Yeah, make your move
No, I won’t follow
It’s inevitable
And we both know that we’re on borrowed time
How fast and far it flies
If you’re ready to go
Yeah, make your move
No, I won’t follow
If you’re ready to go
If you’re ready to go
If you’re ready to go
If you’re ready to go
I can’t look at you
And see past the ink on your face
Smoke in the room stinging my eyes
‘Cause there’s too many memories
Getting the best of me
I loved you first
But you’ll be the first to leave
I’ll stay, we’ll burn
Till you leave first
So go, if you’re ready to go
Yeah, make your move
No, I won’t follow
It’s inevitable
And we both know that we’re on borrowed time
How fast and far it flies
If you’re ready to go
Yeah, make your move
No, I won’t follow
If you’re ready to go
If you’re ready to go
If you’re ready to go
If you’re ready to go
If you’re ready to go
Yeah, make your move
No, I won’t follow
If you’re ready to go
If you’re ready to go, oh

3. Ready To Go – Lyrics

4. Hợp âm Ready To Go

[Verse 1]
F C
I’ve lost all the words, feels like my heart’s been tied up
F C
Wait ’til it hurts, never can choose
F C G Am Em7
Is it what I deserve? To spend in the last of my love
F C
On someone I knew that I’d always lose

[Pre-Chorus]
Am F C
I stay, we’ll burn
Am F C
Til you leave first

[Chorus]
F
So go
C G F
If you’re ready to go, yeah, make your move, no, I won’t follow
Am G F
It’s inevitable and we both know that we’re on borrowed time
C G F
How fast and far it flies
C G F
If you’re ready to go, yeah, make your move, no, I won’t follow

[Post-Chorus]
C G
If you’re ready to go, if you’re rеady to go
F Am G
If you’re ready to go, if you’re rеady to go

[Verse 2]
F C G Am Em7
I can’t look at you or see past the ink on your face
F C
The smoke in the room is stinging my eyes
G C
‘Cause there’s too many memories getting the best of me
F C
I loved you first but you’ll be the first to leave

[Pre-Chorus]
Am F C
I’ll stay, we’ll burn
Am F C
Til you leave first

[Chorus]
F
So go
C G F
If you’re ready to go, yeah, make your move, no, I won’t follow
Am G F
It’s inevitable and we both know that we’re on borrowed time
C G F
How fast and far it flies
C G F
If you’re ready to go, yeah, make your move, no, I won’t follow

[Post-Chorus]
C G
If you’re ready to go, if you’re ready to go
C G
If you’re ready to go, if you’re ready to go
F C G F
If you’re ready to go, yeah, make your move, no, I won’t follow
C G
If you’re ready to go, if you’re ready to go

[Outro]
F Em7 G
Ah, ah (Ah, ah, ah, ah)
F Am G
(If you’re ready to go, if you’re ready to go)
F C G
(If you’re ready to go, if you’re ready to go)
F Am G
(If you’re ready to go, if you’re ready to go)
F C G
(If you’re ready to go, if you’re ready to go)
F C G F
(Ah, ah, ah, ah)…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *