Lời bài hát Shut off the lights – Bastille | Shut off the lights Lyrics

Bài hát Shut off the lights của Bastille ra mắt vào 28/01/2022. “Shut off the lights” là một bài hát mang ý nghĩa nhân văn đáng trân trọng, đề cao sự quan trọng trong việc kết nối cảm xúc giữa con người với cộng đồng, thiên nhiên xung quanh, điều đó quan trọng hơn việc có kết nối internet. Đôi khi chúng ta thực sự cần tắt hết những ánh đèn đó đi để thực sự “sống”. Mời các bạn cùng thưởng thức

1. MV Shut Off The Lights

2. Lời bài hát Shut Off The Lights

une out the noise
For a moment
You said let’s just
“Shut off the lights, we don’t need them to dance”

Hmm hmm hmm hmm
Oh, you said just
“Shut off the lights, we don’t need them to dance”
Hmm hmm hmm hmm
(Oh, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t)
Oh, you said just
“Shut off the lights”

“Shut off the lights, we don’t need them to dance”
(Last night you said
Empty your head
Be here with me)
“Shut off the lights, we don’t need them to dance”
(Tune out the noise
For a moment
You said let’s just)
“Shut off the lights, we don’t need them to dance”

3. Shut Off The Lights – Audio

4. Hợp âm Shut Off The Lights

[Intro]
| D Dsus4 D | D Dsus4 D | D Dsus4 D | D Dsus4 D |
| C | C | G | G |

[Verse 1]
D Dsus4 D D Dsus4 D
I, I’m lost in my head again
D Dsus4 D D Dsus4 D C C
Time travellin’, runnin’ a-, runnin’ away with darkness, my only friend
G G
Don’t wanna do this all again
D Dsus4 D D Dsus4 D
You pull me back down to earth
D Dsus4 D D Dsus4 D C
Clothes off, your hands are on, hands are on me
C
Grace landin’ onto your bed
G G
There you are

[Pre-Chorus]
D Dsus4 D D Dsus4 D
In my head, there’s a beat, it’s the beat that you make
D Dsus4 D D Dsus4 D C G
When you’re movin’ your body, you prove that I can’t escape, I can’t escape
D Dsus4 D D Dsus4 D
Got my heart in your hands and your hands on my chest
D Dsus4 D D Dsus4 D C
In my chest there’s a breath, it’s the breath that you take away

[Chorus]
C N.C. D Dsus4 D D Dsus4 D
And you said, “Shut off the lights, we don’t need them to dancе”
D Dsus4 D D Dsus4 D
Hey
C
Oh-oh
C G G D Dsus4 D D Dsus4 D
You said, “Just shut off the lights, we don’t need thеm to dance”
D Dsus4 D D Dsus4 D
Oh, oh
C
Oh, oh
C G G
You said, “Just shut off the lights, shut off the lights”

[Verse 2]
D Dsus4 D D Dsus4 D
We’re drunk, we’re invincible
D Dsus4 D D Dsus4 D C C
No going quietly into the night, this room is our universe
G G
You are my gravity tonight
D Dsus4 D D Dsus4 D
No talk of the future now
D Dsus4 D D Dsus4 D C
Dark thoughts, you’re shakin’ ’em, takin’ ’em out
C G G
This rhythm that we create sets me straight

[Pre-Chorus]
D Dsus4 D D Dsus4 D
In my head, there’s a beat, it’s the beat that you make
D Dsus4 D D Dsus4 D C G
When you’re movin’ your body, you prove that I can’t escape, I can’t escape
D Dsus4 D D Dsus4 D
Got my heart in your hands and your hands on my chest
D Dsus4 D D Dsus4 D C
In my chest there’s a breath, it’s the breath that you take away

[Chorus]
C N.C. D Dsus4 D D Dsus4 D
And you said, “Shut off the lights, we don’t need them to dancе”
D Dsus4 D D Dsus4 D
Hey
C
Oh-oh
C G G D Dsus4 D D Dsus4 D
You said, “Just shut off the lights, we don’t need thеm to dance”
D Dsus4 D D Dsus4 D
Oh, oh
C
Oh, oh
C G G
You said, “Just shut off the lights, shut off the lights”

[Post-Chorus]
D Dsus4 D D Dsus4 D
Last night, you said
D Dsus4 D D Dsus4 D
“Empty your head”
C C G G
Be here with me, shut off the lights, we don’t need them to dance
D Dsus4 D D Dsus4 D
We’ll tune out the noise
D Dsus4 D D Dsus4 D
For a moment
C C G G
You said, “Let’s just shut off the lights, we don’t need them to dance”

[Bridge]
N.C.
Mmm, mmm, mmm, mmm
N.C.
Oh-oh, you said, “Just shut off the lights, we don’t need them to dance”
D
Mmm, mmm, mmm, mmm
C
(Oh, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t, no we don’t)
D Dsus4 D D Dsus4 D D Dsus4 D D Dsus4 D
Oh-oh, you said, “Just shut off the lights, oh”
C C G G
Shut off the lights, we don’t need them to dance

[Outro]
D Dsus4 D D Dsus4 D
Last night, you said
D Dsus4 D D Dsus4 D
“Empty your head”
C C G G
Be here with me, shut off the lights, we don’t need them to dance
D Dsus4 D D Dsus4 D
We’ll tune out the noise
D Dsus4 D D Dsus4 D
For a moment
C C G G D
You said, “Let’s just shut off the lights, we don’t need them to dance”

Xem thêm các lời bài hát khác của Bastille tại đây:

Lời bài hát Happier -Marshmello ft. Bastille | Happier Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *