Lời bài hát Shut up – Mia Rodriguez | Shut up Lyrics

Bài hát Shut up của Mia Rodriguez ra mắt vào 04/03/2022. Bài hát này nói về một mối quan hệ vốn dĩ đã từng là tất cả nhưng giờ thì chỉ như con số không, kết hợp với MV chia tay nhưng lại mang phong cách trẻ trung, ngọt ngào, dễ thương khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu và tốt hơn để giải phóng những năng lượng buồn bã, tức giận và thất vọng. Đó là lý do vì sao bài hát này được xem là một bài hát chia tay hay và đáng được mong đợi. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Shut up

2. Lời bài hát Shut up

 Ask me if I give a

I really used to
But I’m feeling kinda fed up
Raining, its pouring
You put holes in my umbrella
and ill stitch it up every time
Tell everybody I’m fine, fine, fine
Yeah

I don’t want what the others want
What the others want
Is what I already have
Don’t need good luck it’ll just turn bad

And I don’t need
What the others need
No offence to me
I’m not a masterpiece
I’m a piece of work
And that works for me

It’s a sick sad world
If you’re not making it better
Just shut up
Shut up boy
Shut up

It’s a sick sad world
If you’re not down then whatever
Just shut up
Shut up boy
Shut up

Ask me if I give a
Call me delusional
But that’s just cause your bitter
You haven’t crossed my mind
Since maybe last September
And I’ll admit that I can be a pessimist in my relationships but

It’s a sick sad world
If you’re not making it better
Just shut up
Shut up boy
Shut up

It’s a sick sad world
If you’re not down then whatever
Just shut up
Shut up boy
Shut up

I don’t want what the others want
What the others want
Is what I already have
Don’t need good luck it’ll just turn bad

And I don’t need
What the others need
No offence to me
I’m not a masterpiece
I’m a piece of work
And that works for me

It’s a sick sad world
If you’re not making it better
Just shut up
Shut up boy
Shut up

It’s a sick sad world
If you’re not making it better
Just shut up
Shut up boy
Shut up

It’s a sick sad world
If you’re not down, then whatever
Just shut up
Shut up boy
Shut up

Shut up boy
Shut up

3. Shut up – Lyrics video

 

4. Hợp âm Shut up

[Verse 1]C
Ask me if I give a
G
I really used to
Am
But I’m feeling kinda fed up
F
Raining, its pouring
C G
You put holes in my umbrella
Am
And I’ll stitch it up every time
Dm Dm F
Tell everybody I’m fine, fine, fine
N.C.
Yeah

[Pre-Chorus 1]C
I don’t want what the others want
G
What the others want

Is what I already have
Am
Don’t need good luck it’ll just turn bad
F
Oh

[Chorus]C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not making it better

Just shut up
F
Shut up boy


Shut up
C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not down then whatever

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up

[Verse 2]C
Ask me if I give a
G
Call me delusional
Am
But that’s just cause you’re bitter
F
You haven’t crossed my mind
Em
Since maybe last Septеmber

[Pre-Chorus 2]C G Am
And I’ll admit that I can be a pessimist in my rеlationships
Dm
But

[Chorus]C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not making it better

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up
C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not down then whatever

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up

[Bridge 1]C
And I don’t want what the others want
G
What the others want

Is what I already have
Am F
Don’t need good luck it’ll just turn bad
C
And I don’t need
G
What the others need

No offence to me
Am
I’m not a masterpiece

I’m a piece of work
F
And that works for me

[Bridge 2]C C
Da-da, da-da
G G
Da-da da da-da da-da
Am Am
Da-da da da-da da-da
F
Yeah, yeah, yeah

[Chorus]C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not making it better

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up
C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not making it better

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up
C G
It’s a sick sad world
Am
If you’re not down then whatever

Just shut up
F
Shut up boy

Shut up

Oh

[Outro]C
Da-da da da-da da-da
G
Da-da da da-da da-da
Am
Just shut up, boy
F
Shut up, boy
C
Da-da da da-da da-da
G
Da-da da da-da da-da
Am
Shut up, boy
C
Shut up, boy
G
Da-da da da-da da-da
Am
Da-da da da-da da-da

Da-da da da-da da-da
F
Da-da da da-da da-da
Am
Just shut up, boy
F
Shut up

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *