Lời bài hát Sour switchblade – Elita | Sour switchblade Lyrics

Bài hát Sour switchblade của Elita ra mắt vào 23/03/2022. Bài hát mới của Elita với sự kết hợp âm thanh mê hoặc của các nhạc cụ và giai điệu rock đầu ma mị kèm theo lời bài hát gây ám ảnh “Tôi muốn đi cùng bạn / Bất cứ nơi nào bạn đi / Tôi muốn đau cùng bạn / Dù bạn trải qua điều gì/ Tôi cũng sẽ như vậy.” đã tạo nên sức hút đối với người nghe nhạc. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Sour switchblade

2. Lời bài hát Sour switchblade

 

I want to talk to you
About the things we could do
Is it really you
Or is it déjà vu

I want to walk with you
Wherever you go to
I wanna hurt with you
Whatever you go through
I do too

That’s a lot to live up to
My point of view
That’s a lot to live up to
My point of view

I want to worship you
Make you feel brand new
Is that true?
You really do voodoo?
Is that true?

That’s a lot to live up to
My point of view
That’s a lot to live up to

I want to fuck with you
You could bring your friend too
Or is it too taboo?
Remember who you’re talking to
Is it déjà vu?

That’s a lot to live up to
My point of view
That’s a lot to live up to

3. Sour switchblade – Lyrics video

4. Hợp âm Sour switchblade

[Intro]

D#m A#maj G#m

[Verse 1]D#m A#maj G#m
I wanna talk to you
D#m A#maj G#m
About the things we could do
D#m A#maj G#m
Is it really you?
D#m A#maj G#m
Or is it deja vu?

D#m A#maj G#m

D#m A#maj G#m
I wanna walk with you
D#m A#maj G#m
Wherever you go to
D#m A#maj G#m
I wanna hurt with you
D#m A#maj
Whatever that you go through
N.C. D#m A#maj G#m
I do too

[Chorus]D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to
D#m A#maj G#m
My point of view
D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to
D#m A#maj G#m
My point of view
D#m A#maj G#m

[Verse 2]

D#m A#maj G#m
I wanna worship you
D#m A#maj G#m
Make you feel brand new
D#m A#maj G#m
Is that true?
D#m A#maj N.C.
You really do voodoo
D#m D#m D#m A#maj G#m
Is that true?

[Chorus]D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to
D#m A#maj G#m
My point of view
D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to

[Verse 3]D#m A#maj G#m
I wanna fuck with you
D#m A#maj G#m
You can bring your friend too
D#m A#maj G#m
Or is it too taboo?
D#m A#maj G#m N.C.
Remember who you’re talking to
D#m D#m D#m A#maj G#m
Do you get déjà vu?

[Chorus]D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to
D#m A#maj G#m
My point of view
D#m A#maj G#m
That’s a lot to live up to
D#m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *