Lời bài hát Speech bubbles – The Smile | Speech bubbles Lyrics

Bài hát Speech bubbles của The Smile ra mắt vào 16/05/2022. “Speech bubbles” mang lời bài hát thể hiện khung cảnh đầy hỗn loạn, không biết chạy đến đâu, chạy đến khi nào, không còn đường để quay lại, cũng không có bất kì một sự trợ giúp nào. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Speech bubbles

2. Lời bài hát Speech bubbles

[Intro]We run for the hills
We run like fools
Our city’s a-flame
The bells ringing
The bells ringing

[Verse]Devastation has come
Left in a station with a note upon
Now there’s never any place
Never any place to put my feet back down
No, there’s never anywhere
The scene is rolled away, lights are taken down
On a newspaper stand
Any feeble branch to put my weight upon
But I lie to myself
Anywhere I dare to put my feet back down[Bridge]Who’ll find a cab in the pouring rain?
Who’ll find a vein to put the needle in?
Who hears that voice that’s like bells ringing?

[Outro]How will I know you
How will I know you
How will I know you

[Intro]Ebmaj7
Ab Bb Ebmaj7
Ab Bb Ebmaj7
Ab Bb Ebmaj7

[Verse 1]Ab Bb Ebmaj7
We run for the hills
Ab Bb Ebmaj7
We run like fools
Ab Bb Ebmaj7
Our city is in flames
Ab Bb Ebmaj7
The bells ringing
Cm
The bells ringing

[Interlude]Fm6/C Abmaj7 Gm7 Bb7
Abmaj7 Fm7 Abmaj7 Gm7
Fm6/C Cm Fm6/C

[Verse 2]Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7
Devastation has come
Fm7 Abmaj7 Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
Left in a station with a note of poems
Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7
Now there’s never any place
Fm7 Abmaj7 Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
Never any place to put my feet back down
Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7
No, there’s never anywhere
Fm7 Abmaj7 Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
The scene is rolled away, lights are taken down

[Verse 3]Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7
On a newspaper stand
Fm7 Abmaj7 Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
Any feeble branch to put my weight upon
Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7
Well, I lie to myself
Fm7 Abmaj7 Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
Anywhere I dare to put my feet back down

[Chorus]Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7 Fm7 Abmaj7
Who…fell again?
Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
In the pouring rain
Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7 Fm7 Abmaj7
Who’ll find the vein
Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
Put the needle in?
Abmaj7 Gm7 Bb7 Abmaj7 Fm7 Abmaj7
And who hears that voice?
Gm7 Fm6/C Cm Fm6/C
It’s like bells ringing

[Interlude]Emaj7 Amaj7

[Outro]C#m Dmaj7 Gmaj7
How will I know?
Bm Cmaj7 Fmaj7
How will I know you?
Cmaj7 Fmaj7 Am
Bbmaj7 Ebmaj7 Gm
Am Bbmaj7 Ebmaj7 Gm
How will I know you?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *