Lời bài hát Talking to the Moon – Bruno Mars | Talking to the Moon Lyrics

Talking to the Moon (Tạm dịch: Trò chuyện với mặt trăng) là một ca khúc rút từ album phòng thu đầu tiên của Bruno Mars – Doo-Wops & Hooligans. Bài hát miêu tả một chàng trai hằng đêm đều ngồi nói chuyện với mặt trăng, mặc kệ những lời đàm tiếu của người đời, vì chàng tin rằng người chàng yêu (và đã đánh mất) cũng đang nhìn lên mặt trăng, lắng nghe và trả lời chàng.

1. MV Talking to the Moon

2. Lời bài hát Talking to the Moon

[Verse 1]
I know you’re somewhere out there
Somewhere far away
I want you back, I want you back
My neighbors think I’m crazy
But they don’t understand
You’re all I had, you’re all I had

[Pre-Chorus]
At night when the stars light up my room
I sit by myself

[Chorus]
Talking to the moon
Tryna get to you
In hopes you’re on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

[Verse 2]
I’m feeling like I’m famous, the talk of the town
They say I’ve gone mad
Yeah, I’ve gone mad
But they don’t know what I know
‘Cause when the sun goes down, someone’s talking back
Yeah, they’re talking back, oh
[Pre-Chorus]
At night when the stars light up my room
I sit by myself

[Chorus]
Talking to the moon
Tryna get to you
In hopes you’re on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

[Bridge]
Do you ever hear me calling?
Oh-oh-oh, oh-oh-oh
‘Cause every night, I’m talking to the moon

[Chorus]
Still trying to get to you
In hopes you’re on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

[Outro]
Oh-oh
I know you’re somewhere out there
Somewhere far away

3. Talking to the Moon – Remix

4. Hợp âm Talking to the Moon

[C] I know you’re somewhere out there
[E] Somewhere far away
[Am] I want you [G] back
[F] I want you back
[C] My neighbors think I’m crazy
But the [E] y don’t understand
You’re a [Am] ll I [G] have
You’re a [F] ll I have
A [Dm] t night when the stars
li [G] ght up my room
I [Dm] sit by [G] myse lf
Talking to the Mo [F] on [Am]
Try to get to [Am] You
In ho [F] pes you’re on
the ot [G] her side
T [Am] alking [G] t o me [Am] too
Or am I a fo [F] ol
who sits alo [G] ne
Talking to the m [Am] oon [G]
[D] Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
[C] I’m feeling like I’m famous
The tal [E] k of the town
They say I’ve [Am] gone mad
[G] Yeah
[F] I’ve gone mad
[C] But they don’t know what I know
Cause whe [E] n the Sun goes down
Someone’s talk [Am] ing back
[G] Yeah
They’re tal [F] king back
[Dm] At night when the stars
[G] light up my room
I s [Dm] it by [G] mysel f
Talking to the Mo [F] on [Am]
Try to get to [Am] You
In ho [F] pes you’re on
the ot [G] her side
[Am] Talking [G] to me [Am] too
Or am I a [F] fool
who sits alo [G] ne
Talking to the mo [Am] on [G]

Xem thêm các lời bài hát khác của Bruno Mars tại đây:

Lời bài hát Leave the Door Open – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *