Lời bài hát Thien y – Jena | Thien y Lyrics

Rate this post

Bài hát Thien y của Jena ra mắt vào 25/06/2022. Bài hát là chuyện tình đầy cảm động bất chấp thiên ý, dù luật trời có ngăn cấm tình ái tiên – nhân, nàng bất chấp vì chàng bị đày mãi mãi cách xa, chàng kiên quyết không thua nghịch thiên tìm nàng. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Thien y – Jena | Thien y Lyrics

1. MV Thien y

2. Lời bài hát Thien y

Tuyết trắng xóa rơi rơi trên thân liễu sầu
Lấp kín lối nơi rừng núi cao
Chấp nét bút, thơ ai ngân lên ngất trời
Từ chốn nhân chạm thiên
Nàng tiên nhân
Ta đây thân vốn tiểu sinh dưới trần

Mệnh thiên ban
Ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân
Mặc lời trời
Duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần
Tuy nhất niệm
Được ở bên vẹn thương nhớ
Tiếng đàn phát lên tiễn đưa

Trời ban chiếu thu hồi
Nữ thần trái quy
Phạt trăm năm xa cách
Chàng vượt chông gai
Mây mù giăng tứ phương
Muôn trùng xa để đến bên ai

Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi
Dù tình ngang trái
Nhặt trăm hoa, kết đôi lời
Có bao năm kiếp này
Nguyện bên em dẫu sai ý trời
Nàng tiên nhân
Ta đây thân vốn tiểu sinh dưới trần

Mệnh thiên ban
Ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân
Mặc lời trời
Duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần
Tuy nhất niệm
Được ở bên vẹn thương nhớ

Tiếng đàn phát lên tiễn đưa
Trời ban chiếu thu hồi
Nữ thần trái quy
Phạt trăm năm xa cách
Chàng vượt chông gai
Mây mù giăng tứ phương
Muôn trùng xa để đến bên ai
Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi
Dù tình ngang trái
Nhặt trăm hoa, kết đôi lời
Có bao năm kiếp này

Nguyện bên em dẫu sai ý trời
Chàng vượt chông gai
Mây mù giăng tứ phương
Muôn trùng xa để đến bên ai
Đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi

Dù tình ngang trái
Nhặt trăm hoa, kết đôi lời
Có bao năm kiếp này
Nguyện bên em dẫu sai ý trời

Ngước lên cao tựa lưng góc trần
Vài đôi câu hỏi trời kia thấu chăng
Nghìn dặm xa mệt không lơi, chân rã rời
Thì ta vẫn nghịch thiên để tìm em

3. Thien y – Remix

4. Hợp âm Thien y

verse 1:
[F]Tuyết trắng [G]xóa rơi rơi trên [Am]thân liễu sầu
[F]Lấp kín [G]lối nơi rừng [Am]núi cao
[F]Chấp nét [G]bút, thơ ai ngân [Am]lên ngất trời
[F]Từ chốn [G]nhân chạm [Am]thiên

verse 2:
[F]Nàng tiên nhân ta [G]đây thân vốn tiểu [Am]sinh dưới trần
Mệnh thiên [F]ban ngàn đời cấm [G]ngăn tiên ái [Am]nhân
[F]Mặc lời trời duyên [G]kia đan hồng tơ kéo [Am]ta đến gần
Tuy nhất [F]niệm được ở [G]bên vẹn thương [Am]nhớ

pre-chorus:
Tiếng [F]đàn phát [G]lên tiễn [Am]đưa
[F]Trời ban [G]chiếu thu [Am]hồi
[F]Nữ [G]thần trái [Am]quy
[F]Phạt trăm [G]năm xa [Am]cách

chorus:
Chàng vượt chông [F]gai mây mù giăng
tứ [G]phương muôn trùng xa để [Am]đến bên ai
Đường xa [F]xăm ta vẫn sẽ cứ [G]đi dù tình ngang [Am]trái
Nhặt trăm [F]hoa, kết [G]đôi lời [Am]có bao năm kiếp này
Nguyện bên [F]em dẫu [G]sai ý [Am]trời

outro:
[F]Ngước [G]lên cao [Am]tựa lưng góc trần
Vài đôi [F]câu hỏi trời [G]kia thấu [C]chăng
Nghìn dặm [F]xa mệt không [G]lơi, [Am]chân rã rời
Thì ta [F]vẫn nghịch [G]thiên để tìm [Am]em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *