Lời bài hát Those years – Hu Xia | Those years Lyrics

Rate this post

1. MV Those years

Bạn đang đọc: Lời bài hát Those years – Hu Xia | Those years Lyrics

2. Lời bài hát Those years

yòu huí dào zuì chū de qí diǎn 
又  回  到  最  初  的 起 点   
jì yì zhōng nǐ qīng sè de liǎn 
记 忆 中    你 青   涩 的 脸   
wǒ men zhōng yú 
我 们  终    于 
lái dào le zhè yì tiān 
来  到  了 这  一 天   
zhuō diàn xià de lǎo zhào piàn 
桌   垫   下  的 老  照   片   
wú shù huí yì lián jié 
无 数  回  忆 连   结  
jīn tiān nán hái yào fù nǚ hái zuì hòu de yuē 
今  天   男  孩  要  赴 女 孩  最  后  的 约  
yòu huí dào zuì chū de qí diǎn 
又  回  到  最  初  的 起 点   
dāi dāi dì zhàn zài jìng zi qián 
呆  呆  地 站   在  镜   子 前   
bèn zhuō jì shàng hóng sè lǐng dài de jié 
笨  拙   系 上    红   色 领   带  的 结  
jiāng tóu fa shū chéng dà rén mú yàng 
将    头  发 梳  成    大 人  模 样   
chuān shàng yì shēn shuài qì xī zhuāng 
穿    上    一 身   帅    气 西 装     
děng huì ér jiàn nǐ yí dìng bǐ xiǎng xiàng měi 
等   会  儿 见   你 一 定   比 想    象    美  
hǎo xiǎng zài huí dào nà xiē nián de shí guāng 
好  想    再  回  到  那 些  年   的 时  光    
huí dào jiào shì zuò wèi qián hòu 

回  到  教   室  座  位  前   后  
gù yì tǎo nǐ wēn róu de mà 
故 意 讨  你 温  柔  的 骂 
hēi bǎn shàng pái liè zǔ hé 
黑  板  上    排  列  组 合 
nǐ shě dé jiě kāi ma 
你 舍  得 解  开  吗 
shuí yǔ shuí zuò tā yòu ài zhe tā 
谁   与 谁   坐  他 又  爱 着  她 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   
hǎo xiǎng yōng bào nǐ 
好  想    拥   抱  你 
yōng bào cuò guò de yǒng qì 
拥   抱  错  过  的 勇   气 
céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè 
曾   经   想    征    服 全   世  界  
dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn 
到  最  后  回  首   才  发 现   
zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ 
这  世  界  滴 滴 点   点   全   部 都  是  你 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   

hǎo xiǎng gào su nǐ 
好  想    告  诉 你 
gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì 
告  诉 你 我 没  有  忘   记 
nà tiān wǎn shang mǎn tiān xīng xing 
那 天   晚  上    满  天   星   星   
píng xíng shí kōng xià de yuē dìng 
平   行   时  空   下  的 约  定   
zài yí cì xiāng yù wǒ huì 
再  一 次 相    遇 我 会  
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 
yòu huí dào zuì chū de qí diǎn 
又  回  到  最  初  的 起 点   
dāi dāi dì zhàn zài jìng zi qián 
呆  呆  地 站   在  镜   子 前   
bèn zhuō jì shàng hóng sè lǐng dài de jié 
笨  拙   系 上    红   色 领   带  的 结  
jiāng tóu fa shū chéng dà rén mú yàng 
将    头  发 梳  成    大 人  模 样   
chuān shàng yì shēn shuài qì xī zhuāng 
穿    上    一 身   帅    气 西 装     
děng huì ér jiàn nǐ yí dìng bǐ xiǎng xiàng měi 
等   会  儿 见   你 一 定   比 想    象    美  
hǎo xiǎng zài huí dào nà xiē nián de shí guāng 
好  想    再  回  到  那 些  年   的 时  光    
huí dào jiào shì zuò wèi qián hòu 
回  到  教   室  座  位  前   后  
gù yì tǎo nǐ wēn róu de mà 
故 意 讨  你 温  柔  的 骂 
hēi bǎn shàng pái liè zǔ hé 
黑  板  上    排  列  组 合 
nǐ shě dé jiě kāi ma 
你 舍  得 解  开  吗 
shuí yǔ shuí zuò tā yòu ài zhe tā 
谁   与 谁   坐  他 又  爱 着  她 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   
hǎo xiǎng yōng bào nǐ 
好  想    拥   抱  你 
yōng bào cuò guò de yǒng qì 
拥   抱  错  过  的 勇   气 
céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè 
曾   经   想    征    服 全   世  界  
dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn 
到  最  后  回  首   才  发 现   
zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ 
这  世  界  滴 滴 点   点   全   部 都  是  你 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   
hǎo xiǎng gào su nǐ 
好  想    告  诉 你 
gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì 
告  诉 你 我 没  有  忘   记 
nà tiān wǎn shang mǎn tiān xīng xing 
那 天   晚  上    满  天   星   星   
píng xíng shí kōng xià de yuē dìng 
平   行   时  空   下  的 约  定   
zài yí cì xiāng yù wǒ huì 
再  一 次 相    遇 我 会  
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   
hǎo xiǎng yōng bào nǐ 
好  想    拥   抱  你 
yōng bào cuò guò de yǒng qì 
拥   抱  错  过  的 勇   气 
céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè 
曾   经   想    征    服 全   世  界  
dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn 
到  最  后  回  首   才  发 现   
zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ 
这  世  界  滴 滴 点   点   全   部 都  是  你 
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ 
那 些  年   错  过  的 大 雨 
nà xiē nián cuò guò de ài qíng 
那 些  年   错  过  的 爱 情   
hǎo xiǎng gào su nǐ 
好  想    告  诉 你 
gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì 
告  诉 你 我 没  有  忘   记 
nà tiān wǎn shang mǎn tiān xīng xing 
那 天   晚  上    满  天   星   星   
píng xíng shí kōng xià de yuē dìng 
平   行   时  空   下  的 约  定   
zài yí cì xiāng yù wǒ huì 
再  一 次 相    遇 我 会  
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 
jǐn jǐn bào zhe nǐ 
紧  紧  抱  着  你 

3. Those years – Cover

4. Hợp âm Those years

1. You hui dao [F] zui chu de qi dian ji yi zhong [C] ni qing se de [A] lian
Wo [Dm] men zhong yu lai dao le zhe yi [Am] tian
Zhuo dian xia [Bb] de lao zhao [C] pian wu [Am] shu hui yi lian [Dm] jie
Jin tian nan [Bb] hai yao fu nuu hai zui hou de [C] yue

2. You hui dao [F] zui chu de qi dian dai dai de [C] zhan zai jing zi [A] qian
Ben [Dm] zhuo ji shang hong se ling dai de [Am] jie
Jiang tou fa [Bb] shu cheng da ren mo [C] yang chuan shang yi [Am] shen shuai qi xi [Dm] zhuang
Deng hui er [Bb] jian ni yi ding [C] bi xiang xiang [F] mei

Pre: [Gm] Hao xiang zai hui [A] dao na xie nian [Dm] de shi guang
Hui [F] dao jiao shi zuo [Bb] wei qian hou gu [C] yi tao ni wen [F] rou de ma [A]
[Dm] Hei ban shang pai [A] lie zu he ni [F] she de jie kai [Gm] ma
[Bb] Shei yu shei zuo ta you ai zhe [C] ta

Chorus: Na xie nian [F] cuo guo de da yu na xie nian [C] cuo guo de ai [A] qing
Hao xiang [Dm] yong bao ni yong [F] bao cuo guo de yong [Dm] qi
Ceng jing [Gm] xiang zheng fu [C] quan shi jie dao [Am] zui hou hui shou cai fa [Dm] xian
Zhe shi jie [Gm] di di dian dian quan bu dou shi [C] ni

Na xie nian [F] cuo guo de da yu na xie nian [C] cuo guo de ai [A] qing
Hao xiang [Dm] gao su ni gao [C] su ni wo mei you wang [Dm] ji
Na tian wan [Gm] shang man tian xing [C] xing ping xing shi [A] kong xia de yue [Dm] ding
Zai yi ci [Gm] xiang yu wo hui jin jin bao zhe [C] ni, jin jin bao zhe [F] ni

——————–

1. Trở về năm [F] tháng ấy ta vấn [Am] vương nhớ gương mặt [Dm] em ngây ngô dễ [F] thương
Giấc mơ ngày [Bb] xưa, trong [C] ký ức anh chợt [F] hiện
Cầm trên tay [Bb] tấm hình đã [C] phai chợt [Am] xao xuyến bao kỉ [Dm] niệm
Bây giờ phải [Bb] chăng chính là lần [Gm] cuối để anh gặp [C] em.

2. Trở về năm [F] tháng khi ta mới [Am] quen mắt anh ngại [Dm] ngùng trông theo bóng [F] em
Giữa sân trường [Bb] kia, khoảng [C] trời của hai trái [F] tim.
Trước gương lặng [Bb] thinh anh cánh tay vụng [C] về mặc lên tấm [Am] áo vuốt ve mái [Dm] đầu
Mong rằng em [Bb] thấy anh chững chạc [C] hơn anh năm [F] xưa.

T-ĐK1:
[C] Vẫn ước muốn chúng [A7] ta được giống như [Dm] xưa mình từng, ngày anh làm trò rồi [Gm] trêu chọc em
Cho [C] em mắng yêu rồi [F] giận anh hoài [A]
[Dm] Những dãy số in [A7] đầy bảng đen liệu [C] ai nỡ đâu chia [Bb] lìa
[Gm] Biết không em cậu bé này thầm yêu [C] em

ĐK:
Trở về cơn [F] mưa năm xưa bỏ lại trở về tình [A] yêu ngây ngô gửi lại
Muốn đến [Bb] bên ôm em, muốn [A7] ôm siết em thật [Gm] mạnh mẽ.
Dù từng mong [Bb] chinh phục cả thế [C] gian ngoảnh lại phút [Am] cuối anh đã nhận [Dm] ra
Thế gian của [Gm] anh giản đơn lắm vì đó chính là [C] em.

Trở về cơn [F] mưa năm xưa để lại trở về tình [A] yêu ngây ngô vụng dại
Muốn nói [Bb] cho em nghe, anh [A7] không thể quên được [Dm] ngày tháng ấy
Bầu trời đêm [Bb] nay đầy những ánh [C] sao nơi đây nguyện [A7] cầu cùng ánh sao [Dm] kia
Giá như có [Gm] một bầu trời nơi đó có anh và [C] em cho anh được bên [F] em.

3. Trở về ngày [F] xưa theo bao khúc [Am] ca giữa lớp học [Dm] thân thương hai chúng [F] ta
Vẫn luôn là [Bb] anh , chàng [C] trai bàn trên nhát [F] gan
Gió đưa thời gian [Bb] qua mãi xa phương [C] nào gặp em hôm [Am] nay giấc mơ ngọt [Dm] ngào
Chắc rằng em [Bb] sẽ xinh xắn đẹp [C] hơn anh trông [F] mong.

T-ĐK2:
[C] Vẫn ước muốn chúng [A7] ta được giống như [Dm] xưa mình từng, ngày anh giả vờ ngu [Bb] ngơ chỉ mong
Đôi [C] môi đáng yêu nụ [F] cười khẽ hiện [A]
[Dm] Ai ghi tên em [A7] đầy bảng đen liệu [C] em có câu trả [Bb] lời
[Gm] Có ai ngồi cạnh ai, giờ thầm yêu [C] ai.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *