Lời bài hát Tiền Khô Cháy Túi – Lâm Chấn Huy

Lời bài hát Hương Sắc Trời Lê Minh Phương Audio Lyric Sing My Song 2018mp3 LÊ MINH PHƯƠNG

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Tiền Khô Cháy Túi
Ca sĩ: Lâm Chấn Huy
Sáng tác: Lâm Chấn Huy
Album: Tiền Khô Cháy Túi (Single)
Ngày ra mắt: 10/12/2021
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Tiền Khô Cháy Túi – Lâm Chấn Huy

Có vấp ngã, mới cho ta biết rằng
Mình sa cơ, ai dám thân
Tình rời xa, anh em, cũng cách xa
Ai ai cũng xa
Nhớ lúc trước, lúc khi ta có tiền
Xài xa hoa, chơi thả ga
Bạn bè luôn, thương yêu vây lấy ta
Anh em đệ huynh
Giờ ngã xuống bên ta nay đâu còn ai
Tình với nghĩa anh em phôi pha đổi thay
Toàn tâm ma, nhưng môi thêu hoa
Mình lâm nguy, anh em quay đi
Chẳng nghĩ suy
Tiền không có
Mới biết ai sẽ ở bên mình
Tiền cháy túi
Mới hiểu thế thái quá vô tình
Mình trắng tay
Nhân gian ai ai cũng khinh
Sang giàu thì xu nịnh
Chơi toàn toan tính
Tiền trong túi
Mới có tiếng nói ở trên đời
Tiền không có
Nói đúng cũng chẳng ai nghe mình
Giàu nói sai
Nhưng ai ai cũng vỗ tay
Cho là mình hay
Có vấp ngã, mới cho ta biết rằng
Mình sa cơ, ai dám thân
Tình rời xa, anh em cũng cách xa
Ai ai cũng xa
Nhớ lúc trước, lúc khi ta có tiền
Xài xa hoa, chơi thả ga
Bạn bè luôn, thương yêu vây lấy ta
Anh em đệ huynh
Giờ ngã xuống bên ta nay đâu còn ai
Tình với nghĩa anh em phôi pha đổi thay
Toàn tâm ma, nhưng môi thêu hoa
Mình lâm nguy, anh em quay đi
Chẳng nghĩ suy
Tiền không có
Mới biết ai sẽ ở bên mình
Tiền cháy túi
Mới hiểu thế thái quá vô tinh
Mình trắng tay
Nhân gian ai ai cũng khinh
Sang giàu thì xu nịnh
Chơi toàn toan tính
Tiền trong túi
Mới có tiếng nói ở trên đời
Tiền không có
Nói đúng cũng chẳng ai nghe mình
Giàu nói sai
Nhưng ai ai cũng vỗ tay
Cho là mình hay
Tiền không có
Mới biết ai sẽ ở bên mình
Tiền cháy túi
Mới hiểu thế thái quá vô tình
Mình trắng tay
Nhân gian ai ai cũng khinh
Sang giàu thì xu nịnh
Chơi toàn toan tính
Tiền trong túi
Mới có tiếng nói ở trên đời
Tiền không có
Nói đúng cũng chẳng ai nghe mình
Giàu nói sai
Nhưng ai ai cũng vỗ tay
Cho là mình hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *