Lời bài hát Tiếng chuông bát nhã – Jombie | Tiếng chuông bát nhã Lyrics

Bài hát Tiếng chuông bát nhã đây là bản rap mang âm điệu Phật giáo kể về những câu chuyện, khoảnh khắc trớ trêu trong cuộc sống, những cách đối nhân xử thế của người đời qua góc nhìn của Jombie. Mời các bạn cùng thưởng thức

1. MV Tiếng chuông bát nhã

2. Lời bài hát Tiếng chuông bát nhã

Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không
Đời chỉ mong.. Việc chắc là ắt mình không vì sắc.. Đắc ý viễn vong
Không hơn thua lòng tham.. Không đáy..
Không thấy.. Không nghe.. Thôi ta không biết
Thả lòng nhẹ.. Bình an trên con sông chảy..công thầy mang ơn khôn xiết
Ta nghe tiếng chuông tâm kinh..
Thiện ân vào trong nhân sinh..
Sống để lòng..Công tư phân minh..
Khi người Làm quan phải cho dân tin
Đâu đó vẫn còn có… chân tình..
Giông gió… khó để kiếm chân kinh
Hận… thù… không . sống trong tâm mình
Người có… nhẫn.. nhường…. nhịn…thì mới chính…. là thông minh
Đừng nghĩ..đời mình…. cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng.. cứ tiền là xong
Những lúc hưng… lúc suy..lúc thịnh.. lúc yếu..
Nhang đèn không có ..mà trông
Đừng cãi lý với những kẽ say
Cũng đừng bắt tay với những kẽ xấu
Mà sống trên đời.. học lý lẽ hay
Còn lời phật dạy…. ngẫm lâu sẽ thấu
Bình yên luôn đến là từ bên trong.. …đừng mong nó ở bên ngoài..
Lòng từ bi trãi rộng mênh mông…… phận mình trong.. Đó đã an bài
Quả báo theo người Sống gian sai
Phước lành đành gieo sao Không mang lại..
Hướng thiện ít.. Chỉ trích tương lai… Thiện tai.. Đời ai nằm 2 quan tài
Nam Mô
Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Om mani padme hum
Vì tính hung hăng kiêu căn
Sống y như con thiêu thân
Viết ra bao nhiêu văn..
Đều lắm..Gian manh, Điêu nhân
Dần Lấn chân..tham.. Sân si
Người xấu luôn mong thiên ân
Vì tiền giấu.. Bên trong chân đi
Lòng người càng thấu bao nhiêu nguyên nhân
20 30 năm khá hoàng kim, âm mưu xảo trá làm tiền
Nhân tàn xuống mộ đá nằm im.. của cải để lại cả tá vàng quyền
Kiếp người chọn quỷ ác cầm tinh, sắc dục vọng che khuất tầm nhìn
Niệm phật cầu cải tử hoàn sinh, nhưng tâm không tịnh ngại thử nạn mình
Học khiêm nhã không hạ đọ thượng
Cần cù ắt trời độ lượng
Danh dự này cứ cho họ mượn
Lòng tham phơi bày thì tự họ ngượng
Nhiều sự thật người thường lầm tưởng
Tự đại nghĩ chẳng kém tầm thường
Không trao lòng thương cho người cần hưởng
Phần thưởng luôn kén chọn kẻ lầm đường
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

3. Lời Tiếng chuông bát nhã – remix

4. Hợp âm Tiếng chuông bát nhã

Ver 1
Xá Lợi [Am] Tử! Sắc bất dị
không, không bất dị sắc [Am]; sắc tức thị không,
Đời chỉ mong [C].. Việc chắc là ắt
mình không vì sắc [C].. Đắc ý viễn vong
Không hơn thua [G] lòng tham.. Không đáy..
Không thấy.. Không nghe [G].. Thôi ta không biết
Thả lòng nhẹ [F].. Bình an trên con sông
chảy..công thầy [F] mang ơn khôn xiết
Ta nghe [Am] tiếng chuông tâm kinh..
thiện ân [Am] vào trong nhân sinh..
Sống để lòng [C]..Công tư phân minh..
Khi người Làm quan [C] phải cho dân tin
đâu đó vẫn còn có [G]… chân tình..
giông gió… [G]khó để kiếm chân kinh
hận… thù [F]… không . sống trong tâm mình
người có… nhẫn [F].. nhường….
nhịn…thì mới chính…. là thông minh
đừng nghĩ [Am]..đời mình…. cứ nghèo là hèn
cứ sang [Am]là trọng.. cứ tiền là xong
những lúc hưng [C]… lúc suy..lúc thịnh.. lúc yếu..
nhang đèn không có ..mà trông[C]
đừng cãi lý [G]với những kẽ say
cũng đừng bắt tay [G]với những kẽ xấu
mà sống trên đời[F].. học lý lẽ hay
còn lời phật dạy[F]…. ngẫm lâu sẽ thấu
Bình yên luôn đến [Am]là từ bên
trong.. …đừng mong [Am]nó ở bên ngoài..
Lòng từ bi [C]trãi rộng mênh
mông…… phận mình trong[C].. Đó đã an bài
Quả báo theo người[G] Sống gian sai
Phước lành đành gieo [G]sao Không mang lại..
Hướng thiện ít..[F] Chỉ trích tương
lai… Thiện tai..[F] Đời ai nằm 2 quan tài
Nam Mô
Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum
Ver 2
vì tính[Am] hung hăng kiêu căn
Sống y [Am]như con thiêu thân
Viết ra [C]bao nhiêu văn..
Đều lắm[C]..Gian manh, Điêu nhân
Dần Lấn [G]chân..tham.. Sân si
người xấu [G]luôn mong thiên ân
Vì tiền giấu[F].. Bên trong chân đi
Lòng người càng thấu [F]bao nhiêu nguyên nhân
20 30 [Am]năm khá hoàng kim, âm mưu [Am]xảo trá làm tiền
nhân tàn xuống [C]mộ đá nằm im..
của cải để lại [C]cả tá vàng quyền
kiếp người chọn[G] quỷ ác cầm tinh,
sắc dục vọng che khuất [G]tầm nhìn
niệm phật cầu cải tử [F]hoàn sinh,
nhưng tâm không tịnh[F] ngại thử nạn mình
học khiêm [Am]nhã không hạ đọ thượng
cần cù [Am]ắt trời độ lượng
danh dự này [C]cứ cho họ mượn
lòng tham [C]phơi bày thì tự họ ngượng
nhiều sự [G]thật người thường lầm tưởng
tự đại nghĩ [G]chẳng kém tầm thường
không trao [F] lòng thương cho người cần hưởng
phần thưởng [F] luôn kén chọn kẻ lầm đường
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *