Lời bài hát Too precious – Em Beihold | Too precious Lyrics

Bài hát Too precious của Em Beihold ra mắt vào 20/05/2022. “Tôi đã tạo ra Too Precious sau khi một người mà tôi biết thật lòng gọi tôi là “quá quý giá” bởi vì tôi không tham gia toàn bộ cảnh tiệc tùng, uống rượu, ma túy như hầu hết những người cùng tuổi”, Em giải thích về bài hát. “Tôi luôn bị tẩy chay khi còn nhỏ vì tôi không tham gia vào các hoạt động như những người cùng trang lứa – những điều không mấy tích cực, vì vậy tôi quyết định tạo một bài hát cho những người có cùng cảm nhận! Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Too precious

2. Lời bài hát Too precious

I’ve got my own idea of fun
Don’t need to get drunk at the club
And start kissing strangers
Don’t like the danger
I like to stay at home at night
You think it’s lame but I’m alright
Don’t need your two cents
On my life events

And maybe we’d be friends
But it’s too hard
When I can’t blend into your world
Not that kind of girl

‘Cause according to you, I’m too precious
You’re wishin’ that I was more reckless
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
And play with the guys, regret this
You’re wishin’ that I was more trouble
Sorry for being a struggle
I do what I want and may not be your type
Sorry I can’t be a person you like

I never wanted to offend
Do what you want, I can’t pretend
That I’m a rebel
Not on your level
I need control inside my head
‘Cause if it’s gone, I’m dead
And I could try to forget it but you just don’t get it yourself

And maybe we’d be friends
But it’s too hard
When I can’t blend into your world
Not that kind of girl

‘Cause according to you, I’m too precious
You’re wishin’ that I was more reckless
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
And play with the guys, regret this
You’re wishin’ that I was more trouble
Sorry for being a struggle
I do what I want and may not be your type
Sorry I can’t be a person you like

I guess that you need your escape
But I’ll stay here
I don’t need to disappear
Between what’s real and what is fake
You stress me out

‘Cause according to you, I’m too precious, precious
You’re wishin’ that I was more reckless, reckless
But you’re following the crowd, now
Sorry to let you down

‘Cause according to you, I’m too precious
You’re wishin’ that I was more reckless
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
And play with the guys, regret this
You’re wishin’ that I was more trouble
Sorry for being a struggle
I do what I want and may not be your type
Sorry I can’t be a person you like
Ba-da, ba-da, ba-da, da-ba

Am
I’ve got my own idea of fun
C
Don’t need to get drunk at the club
F
And start kissing strangers
E
Don’t like the danger
Am
I like to stay at home at night
C
You think it’s lame but I’m alright
F
Don’t need your two cents
E
On my life events

PRE-CHORUS
F E
And maybe we’d be friends
Am
But it’s too hard
C F
When I can’t blend into your world
E E
Not that kind of girl
CHORUS
F
‘Cause according to you, I’m too precious
E
You’re wishin’ that I was more reckless
Am
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
C
And play with the guys, regret this
F
You’re wishin’ that I was more trouble
E
Sorry for being a struggle
Am
I do what I want and may not be your type
C
Sorry I can’t be a person you like
Am C F E

VERSE
Am
I never wanted to offend
C
Do what you want, I can’t pretend
F
That I’m a rebel
E
Not on your level
Am
I need control inside my head
C
‘Cause if it’s gone, I’m dead
F
And I could try to forget it
E
But you just don’t get it yourself
PRE-CHORUS
F E
And maybe we’d be friends
Am
But it’s too hard
C F
When I can’t blend into your world
E E
Not that kind of girl

CHORUS
F
‘Cause according to you, I’m too precious
E
You’re wishin’ that I was more reckless
Am
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
C
And play with the guys, regret this
F
You’re wishin’ that I was more trouble
E
Sorry for being a struggle
E
I do what I want and may not be your type
C
Sorry I can’t be a person you like

BRIDGE
F E Am
I guess that you need your escape But I’ll stay here
C
I don’t need to disappear
F E Am
Between what’s real and what is fake
C
You stress me out
F E
‘Cause according to you, I’m too precious, precious
Am C
You’re wishin’ that I was more reckless, reckless
F E
But you’re following the crowd, now
Am C
Sorry to let you down

CHORUS
F
‘Cause according to you, I’m too precious
E
You’re wishin’ that I was more reckless
Am
You’re wishin’ that I would smoke till I’m high
C
And play with the guys, regret this
F
You’re wishin’ that I was more trouble
E
Sorry for being a struggle
Am
I do what I want and may not be your type
C
Sorry I can’t be a person you like

OUTRO
F E Am C
Ba-da, ba-da, ba-da, da-ba
F E Am C
Ba-da, ba-da, ba-da, da-ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *