Lời bài hát Tornado warnings – Sabrina Carpenter | Tornado warnings Lyrics

Rate this post

Bài hát Tornado warnings của Sabrina Carpenter ra mắt vào 15/07/2022. Tornado Warnings là một bài hát chậm rãi, u sầu, nói về việc Carpenter cố gắng hết sức để nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người. Đó không phải là thứ cô ấy có thể dễ dàng kiểm soát, bất kể cô ấy cố gắng thế nào. Đây chắc chắn sẽ là một bài hát cực kỳ dễ nghe đối với nhiều người nghe, thậm chí có thể rơi nước mắt. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Tornado warnings – Sabrina Carpenter | Tornado warnings Lyrics

1. MV Tornado warnings

2. Lời bài hát Tornado warnings

We were never in the park
Talking on a seesaw, teetering with our feelings in the dark
Ignoring tornado warnings
He didn’t hold me in his arms
We didn’t stumble over the pages of our relationship arc
Ignoring tornado warnings

Don’t understand how quickly we get
Right back in our rhythm without missing a step
And logically, the last thing I should have on my mind
But I want you there sometimes

I guess maybe that’s why I’m lying to my therapist
I keep saying things like I never saw him and we never kissed
Now I think, somehow, in my mind
If I could convince him if he doesn’t see it, then maybe it doesn’t exist
I think he’s onto me every time I say I’m over that son of a bitch
I’m lying to my therapist

I deserve an hour in a week
To focus on my thoughts
Not so obsessed with yours, I can’t hear myself speak
I deserve my own consideration
Sometimes I wish I kept
Some of my feelings in the basement
So I’d still have some left

Don’t understand how quickly we get
Right back in our rhythm without missing a step
And logically, the last thing I should have on my mind
But I want you there sometimes

I guess maybe that’s why I’m lying to my therapist
I keep saying things like I never saw him and we never kissed
Now I think, somehow, in my mind
If I could convince him if he doesn’t see it, then maybe it doesn’t exist
I think he’s onto me every time I say I’m over that son of a bitch
I’m lying to my therapist

I’ll drive you home
You drive me crazy
But that’s not gonna stop me
I’ll call you out
You call me baby
But that’s not gonna stop me

From lying to my therapist
I keep saying things like I never saw him and we never kissed
Now I think, somehow, in my mind
If I could convince him if he doesn’t see it then maybe it doesn’t exist
I think he’s onto me every time I say I’m over that son of a bitch
I’m lying to my therapist

3. Tornado warnings – Lyrics

4. Hợp âm Tornado warnings

[Intro]
D Dmaj7 Gmaj7

[Verse 1]
D
We were never in the park
Dmaj7
Talkin’ on a see-saw teetering
Gmaj7
With our feelings in the dark
Ignoring tornado warnings
D
He didn’t hold me in his arms
Dmaj7 Gmaj7
We didn’t stumble over the pages of our relationship arc
Ignoring tornado warnings

[Pre-Chorus]
D Dmaj7
Don’t understand how quickly we get
Gmaj7
Right back in our rhythm without missing a step
D Dmaj7
And logically the last thing I should have on my mind
Gmaj7
But I want you there sometimes

[Chorus]
D Dmaj7 Gmaj7
I guess maybe that’s why I’m lying to my therapist
D Dmaj7 Gmaj7
I keep saying things like “I never saw him and we never kissed”
Now I think somehow in my mind
D
If I could convince him if he doesn’t see it
Dmaj7
Then maybe it doesn’t exist
Gmaj7
I think he’s onto me
Everytime I say I’m over that son of a bitch
D Dmaj7 Gmaj7
I’m lying to my therapist

[Verse 2]
D
I deserve an hour in a week
Dmaj7
To focus on my thoughts
Gmaj7
Not so obsessed with yours
I can’t hear myself speak
D
I deserve my own consideration
Dmaj7
Sometimes I wish I kept
Gmaj7
Some of my feelings in the basement
So I still have some left

[Pre-Chorus]
D Dmaj7
Don’t understand how quickly we get
Gmaj7
Right back in our rhythm without missing a step
D Dmaj7
And logically the last thing I should have on my mind
Gmaj7
But I want you there sometimes

[Chorus]
D Dmaj7 Gmaj7
I guess maybe that’s why I’m lying to my therapist
D Dmaj7 Gmaj7
I keep saying things like “I never saw him and we never kissed”
Now I think somehow in my mind
D
If I could convince him if he doesn’t see it
Dmaj7
Then maybe it doesn’t exist
Gmaj7
I think he’s onto me
Everytime I say I’m over that son of a bitch
D Dmaj7 Gmaj7
I’m lying to my therapist

[Bridge]
D Dmaj7 Gmaj7
I drive you home, you drive me crazy
But that’s not gonna stop me
D Dmaj7 Gmaj7
I call you out, you call me “baby”
But that’s not gonna stop me

[Chorus]
D Dmaj7 Gmaj7
From lying to my therapist
D Dmaj7 Gmaj7
I keep saying things like “I never saw him and we never kissed”
Now I think somehow in my mind
D
If I could convince him if he doesn’t see it
Dmaj7
Then maybe it doesn’t exist
Gmaj7
I think he’s onto me
Everytime I say I’m over that son of a bitch
D Dmaj7 Gmaj7
I’m lying to my therapist

[Outro]
D Dmaj7 Gmaj7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *