Lời bài hát Down hill – Drake | Down hill Lyrics

“Honestly, Nevermind” đánh dấu album phòng thu thứ bảy trong sự nghiệp của Drake với tổng cộng 14 bài hát. Sau khi album ra mắt, Drake tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ trong âm nhạc của mình khi đĩa nhạc mới nhanh chóng phá kỷ lục của Apple Music về lượt phát trực tuyến trong ngày đầu tiên tính trên phạm vi toàn thế giới đối với một album thuộc thể loại Dance. Theo thông báo từ nền tảng, sản phẩm chỉ mất một giờ đồng hồ để làm được điều này. Down hill là ca khúc thuộc track thứ 10 của album. Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát Down hill.

2. Lời bài hát Down hill

[Verse 1: Drake]
Baby, I think it might be too late, we’re too far gone
Chemistry’s frozen, we feel disconnected and exposed
I can’t remember, when last did we feel familiar?
Tell me you’re ready, tell me you’re ready to walk away

[Chorus: Drake]
Overnight
Overnight, we’re done
Overnight
Overnight
Overnight, we’re done
Overnight
[Post-Chorus: Beau Nox]
We tri-tri-tried, tried, tried
We tri-tri-triеd
We tri-tri-tried, tried, triеd
We tri-tri-tried
We tri-tri-tried, tried, tried, tried, tried, tried
Tri-tri-tried

[Verse 2: Drake]
I used to wonder how you could swear it’s for life
Constant confusion, nearing conclusion, going downhill
We spent last summer, we spent last summer so differently
I can’t pretend, I can’t pretend it was final

[Chorus: Drake]
Overnight
Overnight, we’re done
Overnight
Overnight
Overnight, we’re done
Overnight

[Post-Chorus: Beau Nox]
We tri-tri-tried, tried, tried
We tri-tri-tried
We tri-tri-tried, tried, tried
We tri-tri-tried
We tri-tri-tried, tried, tried, tried, tried, tried
Tri-tri-tried
[Verse 3: Drake]
We don’t connect anymore, far, far, far gone
We don’t connect anymore, far, far, far gone
We don’t connect anymore, far, far, far gone
We spent last summer, we spent last summer so differently
Tell me you’re ready, tell me you’re ready to walk away

[Outro: Drake & TRESOR]
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
Oh, we’re goin’ downhill
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
Oh, we’re goin’ downhill
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
Oh, we’re goin’ downhill
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
Oh, we’re goin’ downhill

3. Down hill – Lyrics video

4. Hợp âm Down hill

Intro:

A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G

Verse 1:
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Baby
I think it might be too late, but too far gone
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Chemistry’s frozen, we feel disconnected and exposed
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
I can’t remember, when last did we feel familiar?
A chord diagramD MajorD A chord diagramG+G
Tell me you’re ready, tell me you’re ready to walk away

Refrain:
A chord diagramA augmentedA
Overnight
A chord diagramB minorBm
Overnight, we’re done
A chord diagramG+G
Overnight
A chord diagramD MajorD
Overnight
A chord diagramB minorBm
Overnight, we’re done
A chord diagramG+G
Overnight
A chord diagramA augmentedA
We tri-tri-tried, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We tri-tri-tried
A chord diagramD MajorD
We tri-tri-tri d, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We tri-tri-tri d
A chord diagramA augmentedA
We tri-tri-tried, tried, tried, tried, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Tri-tri-tried

Verse 2:
A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
I used to wonder how you could swear it’s for life
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Constant confusion, nearing conclusion, going downhill
A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We spent last summer, we spent last summer so differently
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
I can’t pretend
I can’t pretend it was final

Refrain:
A chord diagramD MajorD
Overnight
A chord diagramB minorBm
Overnight, we’re done
A chord diagramG+G
Overnight
A chord diagramA augmentedA
Overnight
A chord diagramB minorBm
Overnight, we’re done
A chord diagramG+G
Overnight
A chord diagramD MajorD
We tri-tri-tried, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We tri-tri-tried
A chord diagramA augmentedA
We tri-tri-tried, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We tri-tri-tried
A chord diagramD MajorD
We tri-tri-tried, tried, tried, tried, tried, tried
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Tri-tri-tried

Verse 3:
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We don’t connect anymore, far, far, far gone
A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We don’t connect anymore, far, far, far gone
A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We don’t connect anymore, far, far, far gone
A chord diagramA augmentedA A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
We spent last summer, we spent last summer so differently
A chord diagramD MajorD A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Tell me you’re ready, tell me you’re ready to walk away

Outro:
A chord diagramA augmentedA
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Oh, we’re goin’ downhill
A chord diagramD MajorD
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Oh, we’re goin’ downhill
A chord diagramA augmentedA
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
A chord diagramB minorBm A chord diagramG+G
Oh, we’re goin’ downhill
A chord diagramD MajorD
We’re goin’ down, we’re goin’ downhill
A chord diagramB minorBm
Oh, we’re goin’ downhill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *