Lời bài hát Overdrive – Drake | Overdrive Lyrics

“Honestly, Nevermind” đánh dấu album phòng thu thứ bảy trong sự nghiệp của Drake với tổng cộng 14 bài hát. Sau khi album ra mắt, Drake tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ trong âm nhạc của mình khi đĩa nhạc mới nhanh chóng phá kỷ lục của Apple Music về lượt phát trực tuyến trong ngày đầu tiên tính trên phạm vi toàn thế giới đối với một album thuộc thể loại Dance. Theo thông báo từ nền tảng, sản phẩm chỉ mất một giờ đồng hồ để làm được điều này. Overdrive là ca khúc thuộc track thứ 9 của album. Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát Overdrive.

2. Lời bài hát Overdrive

[Verse 1]
Hold the line, we ain’t done
Don’t give up this divine bond between us
The tide is high, nothing’s lost
Could turn over a new leaf, for my love, oh
A broken frame, and I know
It’s pictures of jealousy
You don’t believe me
When I show you often
We’re sacrificing some time
Why all this in overdrive
With you beside me, I become unraveled
And you can see right through me
No, we can’t go down like this
You are afraid to be fully open
Though you can see all my cards
My hеart is in overdrive
[Chorus]
My heart is racing
I cannot slow down and it’s bothеring me
How forward of me would it be to tell you to forward to me
You should be right here anyways
Your energy’s calling for me
There’s deeper places we can go
Don’t have to just party with me
I hope we can make it
I hope we can make it
I hope we can make it, oh, oh
I hope we can make it
I hope we can make it
I hope we can make it, oh

[Verse 2]
Hold the line, we ain’t done
Don’t give up this divine bond between us
I’m hanging on, but you don’t see
It’s a phase we’ll overcome, my love, oh
The tide is high, and I know
It’s just waves of jealousy
Me and you, jealousy
You don’t believe me
When I show you often
We’re sacrificing some time
Why all this in overdrive
With you beside me, I become unraveled
And you can see right through me
No, we can’t go down like this
You are afraid to be fully open
Though you can see all my cards
My heart is in overdrive

3. Overdrive – Lyrics video

4. Hợp âm Overdrive

Intro:

A chord diagramE minorEm A chord diagramB minorBm ( x3 )

Verse 1:
A chord diagramE minorEm
Hold the line, we ain’t done
A chord diagramB minorBm
Don’t give up this divine bond between us
A chord diagramE minorEm
The tide is high, nothing’s lost
A chord diagramB minorBm
Could turn over a new leaf, for my love, oh
A chord diagramE minorEm
A chord diagramA augmentedA broken frame, and I know
A chord diagramB minorBm
It’s pictures of jealousy
A chord diagramE minorEm
You don’t believe me

When I show you often
A chord diagramB minorBm
We’re sacrificing some time

Why all this in overdrive
A chord diagramE minorEm
With you beside me
I become unraveled
A chord diagramB minorBm
And you can see right through me

No, we can’t go down like this
A chord diagramE minorEm
You are afraid to be fully open
A chord diagramB minorBm
Though you can see all my cards

My heart is in overdrive

Chorus:
A chord diagramE minorEm
My heart is racing
A chord diagramB minorBm
I cannot slow down and it’s both ring me
A chord diagramE minorEm
How forward of me would it be to tell you to forward to me

You should be right here anyways
A chord diagramB minorBm
Your energy’s calling for me

There’s deeper places we can go
A chord diagramE minorEm
Don’t have to just party with me

I hope we can make it
A chord diagramB minorBm
I hope we can make it
A chord diagramE minorEm
I hope we can make it, oh, oh

I hope we can make it
A chord diagramB minorBm
I hope we can make it

I hope we can make it, oh

Verse 2:
A chord diagramE minorEm
Hold the line, we ain’t done
A chord diagramB minorBm
Don’t give up this divine bond between us
A chord diagramE minorEm
I’m hanging on, but you don’t see
A chord diagramB minorBm
It’s a phase we’ll overcome, my love, oh
A chord diagramE minorEm
The tide is high, and I know
A chord diagramB minorBm
It’s just waves of jealousy

Me and you, jealousy
A chord diagramE minorEm
You don’t believe me

When I show you often
A chord diagramB minorBm
We’re sacrificing some time

Why all this in overdrive
A chord diagramE minorEm
With you beside me
I become unraveled
A chord diagramB minorBm
And you can see right through me

No, we can’t go down like this
A chord diagramE minorEm
You are afraid to be fully open
A chord diagramB minorBm
Though you can see all my cards

My heart is in overdrive

Outro:
A chord diagramE minorEm A chord diagramB minorBm

A chord diagramE minorEm A chord diagramB minorBm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *