Lời bài hát E-z – Gayle | E-z Lyrics

Bài hát E-z của Gayle ra mắt vào 06/04/2022. “E-z” là bài hát nói lên những cảm giác bức bối, khó chịu và muốn được giải thoát trong lòng Gayle. Người đã phải chịu đựng sự phản bội đến từ người yêu cũ và bạn thân của chính mình, tất cả những vấn đề phát sinh đều không được giải quyết rõ ràng, mọi thứ ngày càng phức tạp từ sâu trong suy nghĩ mặc dù cô vẫn đang cố gắng phớt lờ và làm mọi chuyện trông dễ dàng hơn. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV E-z

2. Lời bài hát E-z

Can you turn up the guitar more?
My best friend f*ed my ex-boyfriend
Now his best friend hits me up
When I post things for attention
We all need an intervention
‘Cause ride or die’s turn to s* and lies
No, we don’t commit too much
We’re power trippin’, loving it
That’s the way we do it, we

Glorify our problems
But we never solve ’em
We’re too busy
Acting like we know too much
Fakin’ love and f*in’ up
Our friendships
We don’t feel connected
We’re too busy
Talkin’ shit and losin’ sleep
We make it look easy

I do my best, get it off my chest
But they never know what I mean
All I wanna do is please
People, but they’re killin’ me
Got me cryin’ over nothin’
But at least I know that I’m high
I’m tryna live for something
But really I don’t know what
‘Cause nothing’s gonna please me
No one’s gonna raise me
Young and dumb and needy
Makin’ it look easy
Oh-oh-oh-oh-oh
We don’t trust
No-oh-oh-oh-oh
One, ’cause
We don’t wanna work on it
We’d rather sit and

Glorify our problems
But we never solve ’em
We’re too busy
Acting like we know too much
Fakin’ love and f*in’ up
Our friendships
We don’t feel connected
We’re too busy
Talkin’ shit and losin’ sleep
We make it look easy

Oh-oh-oh-oh-oh
Na-na-na-na-na-na
(Please)
Oh-oh-oh-oh-oh
Na-na-na-na-na-na
(Please)

Glorify our problems
But we never solve ’em
We’re too busy
Acting like we know too much
Fakin’ love and f*in’ up
Our friendships
We don’t feel connected
We’re too busy
Talkin’ shit and losin’ sleep
We make it look easy

Na-na-na-na-na-na
Oh-oh-oh-oh-oh
Na-na-na-na-na-na
Easy

[Intro]Can you turn up the guitar more?[Verse 1: GAYLE, UPSAHL]F
My best friend f*ed my ex-boyfriend
Am
Now his best friend hits me up
Dm
When I post things for attention
Bb
We all need an intervention
F
‘Cause ride or die’s turn to s* and lies
Am
No, we don’t commit too much
Dm
We’re power trippin’, loving it
Bb
That’s the way we do it, we

[Chorus: GAYLE, UPSAHL & Blu DeTiger]F
Glorify our problems
Am
But we never solve ’em
We’re too busy
Dm
Acting like we know too much
Bb
Fakin’ love and f*in’ up
F
Our friendships
Am
We don’t feel connected
We’re too busy
Dm
Talkin’ shit and losin’ sleep
Bb
We make it look easy

[Verse 2: Blu DeTiger]F
I do my best, get it off my chest
Am
But they never know what I mean
Dm
All I wanna do is please
Bb F
People, but they’re killin’ me
F
Got me cryin’ over nothin’
But at least I know that I’m high
Am
I’m tryna live for something
But really I don’t know what
Dm
‘Cause nothing’s gonna please me
No one’s gonna raise me
Bb
Young and dumb and needy
Makin’ it look easy

[Pre-Chorus:]F
Oh-oh-oh-oh-oh
We don’t trust
Am
No-oh-oh-oh-oh
One, ’cause
Dm
We don’t wanna work on it
Bb
We’d rather sit and

[Chorus: GAYLE]F
Glorify our problems
Am
But we never solve ’em
We’re too busy
Dm
Acting like we know too much
Bb
Fakin’ love and f*in’ up
F
Our friendships
Am
We don’t feel connected
We’re too busy
Dm
Talkin’ shit and losin’ sleep
Bb
We make it look easy

[Post-Chorus: ]F
Oh-oh-oh-oh-oh
Am
Na-na-na-na-na-na
(Please)
Dm
Oh-oh-oh-oh-oh
Bb
Na-na-na-na-na-na
(Please)

[Chorus: GAYLE]F
Glorify our problems
Am
But we never solve ’em
We’re too busy
Dm
Acting like we know too much
Bb
Fakin’ love and f*in’ up
F
Our friendships
Am
We don’t feel connected
We’re too busy
Dm
Talkin’ shit and losin’ sleep
Bb
We make it look easy

[Post-Chorus: ]F Am
Na-na-na-na-na-na
Dm
Oh-oh-oh-oh-oh
Bb
Na-na-na-na-na-na
Easy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *